BufferShield یک ابزار امنیتی برای خانواده Windows می باشد که از هک شدن آنها توسط حملات Buffer overflows جلوگیری می کند . هم چنین جلوی بسیاری از حملات را نیز می گیرد .

همان گونه که خودتان می دانید حملات Buffer overflows به هکرها و ویروس نویسان این امکان را می دهد که malicious code های خود را بر روی سیستم شما اجرا کنند ، پس همان گونه که خود می دانید دفاع در برابر این گونه حملات جزو واجبات است .

نسخه تجاری این نرم افزار تنها برای سیستم عامل های Microsoft موجود می باشد که در آن می توانید مشخص کند که کدام برنامه محافظت بشود و یا کدام برنامه محافظت نشود . هم چنین این نرم افزار امکان استثناء قرار دادن قسمتی از حافظه که برنامه های آن قسمت باید اجرا شوند را دارد و این در بعضی از مواقع ضروری است زیرا بعضی از برنامه ها dynamic code خود را در stack و یا heap بوجود می آورند و بعد از آن سعی در اجرای ان می کنند.

خصوصیات :

کشف کدهای اجرایی در stack ، heap پیش فرض ، dynamic heap ، virtual memory و data segment

درصورت کشف Buffer overflows توانایی از بین بردن برنامه در حال اجرا را دارد

توانایی انتقال گزارش به event log ویندوز در صورت کشف overflows

BufferShield توانایی اجرا در این سیستم ها را دارد :

Microsoft Windows® NT 4.0 Workstation

Microsoft Windows® NT 4.0 Server

Microsoft Windows® NT 4.0 Server Enterprise Edition

Microsoft Windows® NT 4.0 Terminal Server Edition

Microsoft Windows® 2000 Professional

Microsoft Windows® 2000 Server

Microsoft Windows® 2000 Advanced Server

Microsoft Windows® XP Professional

Microsoft Windows® XP Home Edition

Microsoft Windows® 2003 Server Standard Edition

Microsoft Windows® 2003 Small Business Server

Microsoft Windows® 2003 Server Enterprise Edition

Microsoft Windows® 2003 Server Web Edition

Microsoft Windows® 2003 Datacenter Edition

لینک دریافت :

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]