آيا جرمگيري باعث آسيب به دندانها مي شود؟سوال فوق، پرسش بسياري از بيماران است که يا خود متوجه وجود جرمهاي غير طبيعي در روي دندانها و نزديک لثه ها شده اند و يا به توصيه دندانپزشک خود به انجام عمل جرمگيري جهت حذف جرم، ترغيب شده اند . اين پرسش را بايد از جهات مختلفي مورد بررسي قرار دهيم .

- اينکه اصلاً جرم چيست و اگر از روي دندانها برداشته نشود چه خواهد شد؟

- اگر رنگ زرد و نازيباي جرم و يا به عبارت ديگري زيبايي دندانها براي ما مهم نباشد، چه ضرورتي بر جرمگيري وجود دارد؟

- اگر بنابر جرمگيري حذف جرمهاست چه آسيبهايي متوجه دندانها خواهد شد؟

- اگر در طي جرمگيري به دندانها آسيب برسد . آيا باز جرمگيري توصيه مي شود يا خير؟

اما جرم چيست؟
در حقيقت جرم تجمع محکم و سخت شده پلاکهاي ميکروبي است که به دندانها چسبيده اند و با مسواک زدن نيز تميز نمي شوند. از بحث هاي قبلي خاطرمان هست که اگر مسواک زده نشود ، روي دندان ها را لايه اي از ميکروبها و مواد غذايي جمع شده فرا مي گيرد که به آن پلاک ميکروبي مي گويند . هدف از مسواک زدن حذف لايه ميکروبي فوق ( پلاک ميکروبي) است . پلاک ميکروبي نه تنها باعث پوسيدگي دندان مي شود ، بلکه فعاليت ميکروبهاي موجود در آن باعث آسيب به لثه و ايجاد التهاب در ناحيه لثه( ژنژيويت ) نيز خواهد شد. اگر شخصي خوب مسواک نزند يا نزند، پلاکهاي ميکروبي کاملاً حذف نمي شوند و به تدريج بر ضخامت آنها افزوده مي شود، پلاکهاي ميکروبي ضخيم شده، تحت تأثير کلسيم بزاقي مي توانند به مواد معدني موجود در دندان اتصال شيميايي پيدا کنند. اين فرآيند منجر به تشکيل جرم مي شود . يعني يک جسم سخت غير از دندان در کنار دندان تشکيل مي شود که از طريق کلسيم بزاقي، اتصال ضعيفي به دندان پيدا مي کند . اتصال به دندان در حدي قوي نيست که نتوان آن را توسط ابزار دندانپزشکي جدا کرد ، اما آن قدر قوي هست که با مسواک زدن و يا شستشو قابل پاک شدن نيست .

جرم رفته رفته تشکيل مي شود ، امکان حذف پلاک ميکروبي هم کمتر شده و حتي اگر شخص خوب هم مسواک بزند چون، سطح دندان ديگر فاقد صافي و يکدستي ابتدايي خود شده است، پلاکهاي ميکروبي درلابلاي جرم ها باقي مي ماند، به تدريج حجم پلاکهاي ميکروبي موجود روي جرمها بيشتر شده و مرتب بر حجم جرم نيز افزوده مي گردد و مشکل تشديد مي شود.