1- سرماخوردگي نامي است كه عموم مردم براي عفونت هاي حاد تنفسي فوقاني به كارمي برند. عفونت، هم مي تواند به وسيله ويروس ايجاد شود، هم به وسيله باكتري و هم عوامل ديگري مثل قارچ و ... ، اما عفونتي كه ما به آن سرماخوردگي مي گوييم، ويروسي است . حاد هم به زبان ساده يعني در يك دوره كوتاه ايجاد مي شود و مزمن نمي شود . قسمت فوقاني دستگاه تنفسي هم به بيني ، حلق و در واقع راههاي هوايي بالاتر از حنجره گفته مي شود.

2- سرماخوردگي شايع ترين بيماري عفوني در انسان است. بچه هاي كوچك تر از 5 سال مستعدترين گروه سني براي ابتلا به اين بيماري هستند. استعداد ابتلا به طور تدريجي از 5 سالگي تا 20 سالگي كاهش مي يابد و سپس ثابت مي ماند. گفته مي شود به طور متوسط، هر كدام از افراد جامعه ، درطول يك سال بين 3 تا 5 بار دچار سرماخوردگي مي شوند.

3- عوامل زمينه ساز در ابتلا به سرماخوردگي عبارتند: از ضعف عمومي و خستگي ( در معرض سرماي شديد قرارگرفتن هم احتمالا باعث تغييراتي در بدن مي شود كه شبيه ضعف عمومي ، فرد را به اين بيماري مبتلا مي كند). رعايت نكردن بهداشت مخصوصاً در محيط هاي پرجمعيت ، ماههايي از سال كه ويروس سرماخوردگي يا آنفلوآنزا در آن فراوان تر است. وضعيت نامناسب تغذيه و ناهنجاري هاي ساختماني قسمتهاي فوقاني دستگاه تنفس مثل انحراف بيني و بزرگ بودن لوزه ها.

4- دوران نهفتگي ( كمون) بيماري كوتاه است و از 2 تا 4 روز متغير است . شروع بيماري ناگهاني و با احساس خارش يا سوزش در حلق ، بيني يا گوش همراه است و به دنبال آن علايم واضح تر ظاهر مي شوند. عطسه، آبريزش از بيني ، احساس خستگي و كوفتگي ، تب خفيف كه ندرتاً با لرزهمراه است ، سردرد خفيف ، اختلا ل حس بويايي وچشايي ، دردهاي مبهم كمر يا دست و پا و... ترشح چركي ( زرد يا سبز) از بيني نشانه عفونت باكتريايي است و يعني بيماري از يك سرماخوردگي ساده فراتر رفته است.

5- درمان سرماخوردگي ، درمان علايم بيماري است . يعني دارويي براي خود بيماري وجود ندارد و داروها فقط علايم را تخفيف مي دهند، تا دوره بيماري طي شود. تاثير استراحت ، نوشيدن مايعات كافي و رژيم غذايي به همان اندازه داروهاي شناخته شده است.

6- هيچ موردي براي استفاده از آنتي بيوتيك ها در يك سرماخوردگي وجود ندارد. مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك ها گذشته از اين كه از نظر اقتصادي باعث خسارات زيادي به كشور مي شود، باعث ايجاد مقاومت دارويي باكتري ها هم مي شود. نمونه واضح آن دارويي مشهور به نام آمپي سيلين است كه تاچند سال پيش بر اغلب عفونت هاي تنفسي فوقاني موثر بود، اما امروزه به دليل اين كه بسياري از باكتري ها به آن مقاوم شده اند، ديگر كمتر استفاده مي شود.

7- ايمني نسبت به يك نوع ويروس سرماخوردگي ممكن است تقريباً تا يك ماه هم دوام داشته باشد. درعين حال ممكن است تنها چند روز بعد از ابتلا به يك نوع ويروس، ويروس ديگري سراغ شما بيايد. همين تنوع باعث شده كه هنوز هيچ واكسني هم براي سرماخوردگي وجود نداشته باشد، پس تنها راه ، رعايت بهداشت فردي و دوري كردن از فرد سرماخورده است.