نماينده مجلس ملي جمهوري آذربايجان و يکي از رهبران مليگراي اين کشور از چگونگي ساخت سريال تلويزيوني "شهريار" انتقاد کرد.
به گزارش «جهان»، صابر رستم خانلو ديروز در گفتگو با روزنامه "يني مساوات" با اشاره به مصاحبههاي اخير دختر و پسر استاد شهريار درباره اين سريال مدعي شد: جمهوري اسلامي ايران با ساخت اين سريال اقدام به تحريف تاريخ زندگي استاد شهريار و القاي فارس زبان بودن او داشته است.وي ادعا کرد براي پيبردن به ترک تبار بودن استاد شهريار، کافي است نظري به مجموعه حيدر باباي او بيندازيم.صابر رستم خانلو که رئيس تشكلي تحت عنوان کنگره جهاني آذربايجانيهاست، هفته گذشته نيز در نامهاي سرگشاده به مسئولان ايراني، از سياستهاي جمهوري اسلامي ايران در قبال زبان آذري و آذري زبانان به شدت انتقاد کرد و به وضوح در امور داخلي ايران دخالت کرده بود
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]