دربخش استفتائات سايت مقام معظم رهبري در پاسخ به يک استفتاء، در خصوص مشروط کردن پرداخت وام به سپرده گذاري در بانک اين مساله در حکم ربا دانسته شده است.


به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا به نقل از بخش استفتائات سايت leader.irدر پاسخ به اين سوال که افتتاح حساب و گرفتن وام مشروط بر ماندن پول به مدت معينى در بانک چه حکمي دارد آمده است : اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد که آن پول براى مدتى نزد صندوق به صورت قرض بماند به اين شرط که صندوق هم بعد از آن مدت وامى در اختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق به اين شرط باشد که او قبلاً مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح مىباشد.
همچنين در خصوص حکم افتتاح حساب در صندوقهاى قرضالحسنه محلى که هر ماه به قيد قرعه به نام يکى از اعضاء در مىآيد تصريح شده است :اگر شرط ضمن قرض در ميان نباشد، تخصيص وام به اعضاء صندوق يا به عضويت صندوق درآمدن، به اميد دريافت وام در آينده، اشکال ندارد.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]