رعايت اين نکات به ما کمک مي کند که همواره آينده بهتري را پيش رو داشته باشيم:

1- بدانيم كه زندگي هميشه عادلانه با ما برخورد نمي كند. آنچه مجبور به قبولش هستيم ، بپذيريم و مواردي را كه قادر به تغييرشان هستيم تغيير دهيم.

2- قبل از انجام هر كاري درباره ي آن خوب فكر كنيم. گاه يك لحظه بي فکري، سال ها پشيماني و اندوه را به همراه مي آورد.

3- در جست و جوي زيبايي موجود در زندگي ، طبيعت و مردم باشيم.

4- سپاسگزار دارايي هاي مادي خود ، مردم و لحظاتي كه سپري مي شوند ، باشيم.

فكر خود را روي چيزهاي مهم متمركز كنيد. براي چيزهايي كه به آنها فكر مي كنيد و كارهايي كه انجام مي دهيد هدف و اولويت تعيين كنيد؛ از قبل تمامي فعاليت هاي خود را در ذهن تصور و مرور كنيد.


5- تمام سعي و تلاش خود را براي به وجود آوردن سرگرمي هاي مفيد به كار گيريم. اين راه بهترين روش براي به وجود آوردن رشته هاي محبت بين ديگران و خودمان است و خاطرات زيبايي را ترسيم مي نمايد.

6- زماني را به خود اختصاص دهيم و كاري را انجام دهيم كه از آن لذت مي بريم و هيچ گونه احساس گناهي از انجام دادن آن نداشته باشيم.

7- ديگران را بدون قضاوت كردن درباره شان بپذيريم و بدانيم هر کس با ديگري متفاوت است.

8- ديگران را ببخشيم ، زيرا دلخور بودن از ديگران بيشتر خود ما را مي آزارد.

9- ذهن خودمان را براي ايده هاي جديد آماده كنيم و از سعي و تلاش نترسيم.

10- در ذهن خود برنامه هايي را تصور كنيم و به سوي چيزي كه مي خواهيم ، حركت كنيم.


شما همان چيزي هستيد که فکر مي کنيد

شما همان چيزي هستيد كه فكر مي كنيد و در عين حال مي توانيد نيازهايتان را نيز احساس كنيد. پس هدفي والا براي خود تعيين كنيد و در راه تحقق آن، نهايت تلاشتان را به كار ببنديد.

تمامي احساسات، عقايد و دانش ما به افكار دروني مان ـ آگاهانه يا ناآگاهانه ـ بستگي دارد و چه بدانيم يا ندانيم تحت كنترل هستيم و مي توانيم مثبت يا منفي، مشتاق يا بي تفاوت، فعال يا غيرفعال باشيم.

بزرگ ترين فرق بين مردم، رفتار و طرز برخورد آنان است. براي برخي، يادگيري لذتبخش و هيجان انگيز است، براي ديگران سخت و خسته كننده و براي بسياري ديگر، يادگيري فقط كاري ضروري براي پيدا كردن شغلي مناسب محسوب مي شود.

رفتارها و طرز برخورد ما، به علت دريافت بازخورد از طرف والدين، دوستان، جامعه و خودمان، عادات ما را شکل مي دهند و در واقع تصويري از ما و جهان ما هستند.

اين رفتارها غالباً به وسيله گفتگوي دروني كه مرتباً با خود ـ آگاهانه يا ناآگاهانه ـ داريم، تقويت مي شوند. در واقع اولين گام براي تغيير رفتار، تغيير گفتگوي دروني ماست. يكي از روش هاي تغيير عبارت است از تعهد، كنترل و چالش.

تعهد
در خودتان تعهد ، الزام مثبت به خود، يادگيري، كار، خانواده، دوستان، طبيعت و ديگر چيزهاي با ارزش ايجاد كنيد. به خود و ديگران ارج نهيد. در آرزوي موفقيت باشيد. با شوق و اشتياق زندگي كنيد و كارهايتان را انجام دهيد.


كنترل

فكر خود را روي چيزهاي مهم متمركز كنيد. براي چيزهايي كه به آنها فكر مي كنيد و كارهايي كه انجام مي دهيد هدف و اولويت تعيين كنيد؛ از قبل تمامي فعاليت هاي خود را در ذهن تصور و مرور كنيد. براي مقابله با مشكلات، استراتژي داشته باشيد، ياد بگيريد كه چگونه به خود آرامش بدهيد. از موفقيت ها لذت ببريد و با خود رو راست باشيد.


چالش
مشوق خود باشيد. هر روز رفتار خود را تغيير دهيد و بهبود بخشيد. تمام تلاش خود را به كار ببنديد و به عقب برنگرديد.

يادگيري و تغيير را غنيمت بشماريد. چيزهاي نو را امتحان كنيد. گزينه ها و انتخاب هاي مختلف را در نظر بگيريد.

ذهن خودمان را براي ايده هاي جديد آماده كنيم و از سعي و تلاش نترسيم.


با افراد جديد آشنا شويد. هر چيزي را كه نمي دانيد بپرسيد. مواظب سلامت جسماني و روحي خود باشيد. مثبت گرا باشيد.

مطالعات نشان داده كه افراد داراي اين مشخصات در اوقات خوش، برنده هستند و در شرايط سخت، محكم و قوي به زندگي ادامه مي دهند. همچنين کساني كه آگاهانه گفتگوي دروني و غرور خود را اصلاح مي كنند، غالباً خيلي سريع در رفتارشان بهبودي حاصل مي شود. انرژي آنها افزايش مي يابد و همه چيز به نظر بهتر مي آيد.

تعهد، كنترل و چالش به ساخت اعتماد به نفس و ايجاد تفكر مثبت كمك مي كنند.


هفت پيشنهاد براي ايجاد تفكر مثبت

ـ در هر طبقه اي، در جست و جوي افراد مثبت براي ايجاد ارتباط باشيد.

ـ در هر سخنراني، در جست و جوي ايده هاي جالب باشيد.

ـ در هر فصل كتاب، در جست و جوي مفهوم هايي باشيد كه براي شما مهم هستند.

ـ با هر دوستي، درباره ي ايده جديدي كه به تازگي ياد گرفته ايد، صحبت كنيد.

ـ از هر معلمي سؤال هاي خود را بپرسيد.

ـ ليستي از اهداف، افكار و رفتار مثبت خودتان تهيه كنيد.

ـ به خاطر داشته باشيد، شما همان چيزي هستيد كه فكر مي كنيد.