دانشمندان ميگويند كه مصرف روزانه قرصهاي ويتامين "ث" ، اكثر افراد را دربرابر سرماخوردگي محافظت نميكند.

به گزارش روز يكشنبه شبكه خبري بي.بي.سي، پژوهشگران دانشگاه ملي استراليا و دانشگاه هلسينكي نتيجهگيري كردند كه براي اكثريت مردم، مزاياي مصرف روزانه ويتامين ث آنقدر اندك است كه ارزش زحمت و هزينهاش را ندارد.

با اين حال آنها دريافتند كه مصرف آن باعث كاهش دوره سرماخوردگي به اندازه هشت درصد در بزرگسالان و نزديك ‪ ۱۴‬درصد در كودكان ميشود.

به گفته دانشمندان، مصرف ويتامين ث براي سالي ‪ ۳۶۵‬روز جهت كاهش احتمال سرماخوردگي عاقلانه نيست، با اين حال مصرف روزانه آن براي كساني كه در معرض خطر سرماخوردگي شديد يا فشار جسمي هستند ممكن است توجيهپذير باشد، زيرا آن را به نصف كاهش ميدهد.

همچنين شواهد اميدواركنندهاي از يك مطالعه وجود دارد كه مصرف زياد ويتامين ث درابتداي سرماخوردگي ممكن است فايده داشته باشد، اما براي ارزيابي اين احتمال به مطالعات بيشتري نياز است.

در دهه ‪" ۱۹۷۰‬لينوس پائولينگ" شيميدان برنده جايزه نوبل، مردم را ترغيب ميكرد براي جلوگيري از سرماخوردگي روزانه هزار ميلي گرم ويتامين ث مصرف كنند، اما از آن زمان تاكنون تاثير اين ويتامين بر سرماخوردگي موضوع جنجال و اختلاف نظر بوده است.

روزانه ‪ ۶۰‬ميليگرم مصرف اين ويتامين توصيه شده، اما اكثر مردم به راحتي مي توانند اين مقدار را از طريق مصرف پنج وعده ميوه و سبزيجات در روز جذب كنند.

هرچند سلولهاي سفيد خون كه وظيفه آنها مقابله با عفونت است از ويتامين ث استفاده ميكنند، اما شواهد خيلي كمي وجود دارد كه نشان دهد اين ويتامين به مقابله با سرماخوردگي كمك خواهد كرد.

از نظر بيولوژيكي چون ويتامين ث به بهبود سيستم دفاعي بدن كمك ميكند، به نظر ميرسد تنها وقتي موثر باشد كه مردم در ابتدا به كمبود آن مبتلا باشند كه خيلي نادر است.

با اين حال اين مطالعه جديد مفيد است، چون بر مجموعه شواهد موجود در باره ويتامين ث ميافزايد.

خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۶/۰۴/۳۱