اگر از جمله افرادي هستيد كه دچار مشكل بزرگ كسالت شدهايد و دائما احساس بيهودگي ميكنيد سريعا براي درمان خود اقدام نماييد، اما اين باري نيازي نيست كه به پزشك و مشاور مراجعه كنيد چرا كه با رعايت برخي اصول ساده و گاها در دسترس ميتوان بر اين معضل فردي و اجتماعي غلبه نمود.

راههاي رفع كسالت:

1-دوست خودتان باشيد، سعي كنيد همانطور كه با صميميترين دوستانتان برخورد ميكنيد با خودتان نيز برخورد كنيد. در غم و شادي، گرفتاري و مشكل دوست خود باشيد و توصيههايي مثمرثمر براي خود داشته باشيد.

2- احساس پرواز كنيد. ابتدا در مكان آرام و ساكتي قرار بگيريد و همچون پرندهاي كه در آسمان پرواز ميكند و از كنار ابرها ميگذرد، شما هم سعي كنيد مشكلات را از جلوي چشمان خود عبور دهيد و هيچگاه فراموش نكنيد كه مشكلات قابل گذر هستند و هميشه در كنار ما نخواهند ماند.

3- استفاده از رنگ نارنجي، از ديدگاه روانشناسي استفاده از برخي رنگها براي كاهش استرس در بيماران و دادن آرامش به آنها بسيار مفيد ميباشند، آنها معتقدند رنگ نارنجي باعث افزايش حس خوشبيني، اشتياق و شانس آوردن است. لذا استفاده از وسايلي به اين رنگ و يا حتي كاربرد نارنجي در محيط منزل، باعث احساس شادي در شما ميشود.

4- خريدهاي ارزان، همه مردم وقتي موفق ميشوند هنگام خريد تخفيف بگيرند، شاد ميشوند. پس شما هم براي اينكه حس شادماني را در خود تقويت كنيد، ارزانتر خريد كنيد و پولهايتان را پسانداز كنيد.

5- شكلات بخوريد. خوردن شكلات، باعث تغيير حالات و روحيات افراد و برانگيخته شدن حس خوشحالي در آنها ميشود پس شما هم سعي كنيد گاهي شكلات بخوريد تا شاد بمانيد.

6 – مشكلات را دور بريزيد. بر روي تمامي مشكلات خود، خط قرمز بكشيد.

7 – خوشبين باشيد. به مشكلات بهگونهاي ديگر نگاه كنيد و همواره اميد به زندگي داشته باشيد.

8 – از هم تعريف كنيد در مواقعي كه از كار روزانه خسته شدهايد، سعي كنيد لبخند بزنيد و با يادآوري صفات خوب اطرافيان خود، تغيير روحيه داده و شاد شويد..

9 – آنچه را كه دوست داريد، بنويسيد با نوشتن آنچه كه به آن علاقه داريد و به آن عشق ميورزيد خاطرات خوش گذشته را مرور كرده و شادمانتر شويد.

10- حمام كنيد، بعد از هر بار شنا كردن مخصوصا در دريا احساس جواني به انسان دست ميدهد.

11- موسيقي گوش كنيد، موسيقي باعث ميشود كه به آرامش ذهني برسيد و مشكلات را فراموش كنيد.

12 – استراحت كنيد، وقتي كه از انجام كارهاي مختلف خسته شديد، بهترين اقدام براي رفع اين خستگي، دراز كشيدن و البته مطالعه كتاب جديد ميباشد.

13 – با رنگها بازي كنيد، با نقاشي كردن حالات دروني خود را بازگو كرده و احساس آرامش و شادي نمائيد.

14 – آزاد باشيد، سعي كنيد كارهايي كه تمايل به انجام آن داريد را به راحتي انجام دهيد.

15 – خدا را سپاس بگوييد با سپاسگزاري و شكرگزاري از خداوند، انرژي بيشتري ذخيره كنيد.

16 – بوهاي شاديآفرين، از خوشبوكنندهها، براي معطر كردن فضاي محل زندگي و كار خود استفاده نماييد.