شركت نوكيا، بزرگترين سازنده گوشی تلفن همراه جهان، بخش فارسی سايت خود را راهاندازي نمود.

در اين سايت امكانات مختلفی برای كاربران از جمله بهروز كردن نرمافزارها در دسترس قرار دارد.

هنوز بخشهای مختلف سايت به زبان فارسی ترجمه نشدهاند و از جمله بخش «در باره نوكيا» قابل مشاهده به زبان فارسی نيست.

اين سايت در نشانی [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] قرار دارد.

ITNA