1- كارت SkyStar2:


كارت SkyStar2 ورژنها و مدلهاي متفاوتي دارد، اما در ايران دو ورژن آن معمول است:
الف) SkyStar2 v2.6c
ب) SkyStar2 v2.6d
تنها تفاوت اين دو كارت با يكديگر در اينست كه ورژن 2.6C فاقد ريموت كنترل بوده و ورژن 2.6d كه جديدتر است داراي يك كنترل به همراه سنسور گيرندهي آن است. به همين دليل قيمت ورژن 2.6d حدود 10 الي 20 هزار تومان از ورژن 2.6c بيشتر است.
چيپ ستِ كارتِ B2C2 ،SkyStar2 است و داراي Tuner قويتري نسبت به VisionPlus است و به مشكلات ذكر شده براي VisionPlus را ندارد و اگر بخواهيم سه عاملِ قيمت، كيفيت و فراواني در بازار (ايران) را در نظر بگيريم، SkyStar2 بهترين گزينه است. همچنين اكثر نرم افزارهاي پخش كنندهي كانالها و اكثر سرويسها و خدماتي كه براي كارتهاي DVB ارائه ميشوند، اين كارت را پشتيباني ميكنند. ضمناً اين كارت نيز داراي دكودر نرم افزاري بوده و در خود پردازندهاي براي Rendering ندارد.

حداقل سيستم پيشنهادي كمپاني سازنده براي اين كارت:
- Pentium III 700 MHz
- 256 MB RAM
- free pci slot
- 3D graphic card
- Soundblaster compatible sound card

سيستم عاملهاي پيشنهادي:
- Windows 98 SE
- Windows Millennium
- Windows 2000 (SP9)
- Windows XP


2- كارت (TwinHan Compatible (VisionPlus:


كارت VisionPlus با چيپ ستِ Conexant، ارزان قيمتترين نوع كارتهاي DVB است. اين كارت داراي دكودر نرم افزاري است. _كارتهايي كه دكودر آنها نرم افزاري است، در خود پردازندهاي ندارند و به هنگام تصوير سازي، از CPU بسيار كمك ميگيرند و Cach آن را مشغول ميكنند._ آن چه موجب ارزان قيمت شدن اين كارت گرديده است، Tuner آن است كه به دليل ضعيف بودن بايستي روي سيستمهايي كه از نظر سخت افزاري در سطح بالايي هستند بسته شود. البته قطعاً منظور از ضعيف بودن Tuner اين نيست كه VisionPlus قادر به باز كردن بعضي كانالها نيست، بلكه منظور از ضعيف بودن Tuner، سرعت تعويض كانالها، فريز شدن (گه گاه)تصوير در هنگام پخش (در صورت ضعيف بودن سيگنال آن كانال) و بعضاً نياز به بستن و باز كردن مجدد نرم افزار پخش كننده ميباشد كه مسائلي از اين قبيل با سيستمهاي قوي بسيار نادرند. آن چه براي كارتهاي DVB از لحاظ سخت افزاري اهميت بيشتري دارد، در درجهي اول CPU و Cach آن و در درجهي دوم Ram و در درجهي سوم كارت گرافيك (VGA) است؛ به طوري كه Full Cach بودن يا Celeron بودن CPUي شما و نيز سرعت و قدرت CPU براي كاربري اين كارتها بسيار اهميت دارد.

حداقل سيستم پيشنهادي كمپاني سازنده براي اين كارت:
- 600MHz CPU or above
- 128M RAM or above
- VGA Card with at least 8MB Memory
- Sound Card
- Microsoft Direct X 8.1 or above
- Digital Satellite Dish & LNB

سيستم عاملهاي پيشنهادي:
- Windows 2000
- Windows XP


3- كارت WinTV Nova:


اين كارت محصول شركت Hauppouge است، شركتي كه در عرصهي توليد كارتهاي DVB نياز به تعريف ندارد و امتحان خود را پس داده است. چيپ ستِ آن Philips است كه فويترين چيپ ست در كارتهاي DVB ميباشد. دكود آن به صورت نرم افزاري است و قيمت آن نسبت به كيفيتش مناسب است. تنها مشكل آن از بين سه عامل نام برده، كميابي آن در بازار ايران است. قيمت آن از SkyStar2 بيشتر بوده و از لحاظ ساپورت نرم افزاري نيز مشكلي ندارد.

حداقل سيستم پيشنهادي كمپاني سازنده براي اين كارت:
- PC with Pentium II Processor
- min. 233MHz for Data reception
- min. 400MHz for TV reception)
- Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP
- Free PCI 2.1 Slot
- Sound Card
- CD-ROM Drive
- DirectDraw® - compatible PCI/AGP Graphic card
- Internet Explorer 4.X or higher
- One free Interrupt (IRQ)
- Digital Satellite Dish

سيستم عاملهاي پيشنهادي:
- Windows 98 SE
- Windows Millennium
- Windows 2000 (SP9)
- Windows XP

4- كارت Nexus:


اين كارت هم همانند WinTV Nova محصول شركت Hauppouge بوده و قويترين و گران قيمتترين نوع كارت DVB است. چيپ ستِ Nexus نيز مانند WinTV Nona فيليپس است و علت گران قيمت بودن آن، دكودر سخت افزاري آن است كه با وجود يك پردازنده درون خود موجب ميشود هيچ گونه فشاري به CPU وارد نشود و به عبارت ديگر مانند آن است كه شما يك دستگاه رسيور در كامپيوتر خود داشته باشيد. در ميان سه عامل عنوان شده، قيمت بالا و كميابي، از ويژگيهاي بازار آن در ايران است و به همين دليل كمتر مورد استفادهي PC هاي خانگي قرار ميگيرد.

حداقل سيستم پيشنهادي كمپاني سازنده براي اين كارت:
- Pentium® III Processor (minimum 500MHz recommended)
- Television SCART for connection to TV
- 1 free PCI slot
- Sound Card
- CD-ROM Drive (for software installation)
- For digital recording - 1GB of disk space (minimum recommended)
- DirectDraw compatible PCI/AGP graphics card
- One free interrupt (IRQ)
- Digital satellite antenna

سيستم عاملهاي پيشنهادي:
- Windows 98
- Windows Millennium
- Windows 2000
- Windows XP

5- كارت Pinnacle PCTV Sat:


اين كارت همان طور كه از نامش پيداست، محصول شركت Pinnacle، سازندهي مشهور كارتهاي Capture و Video Card هاست. از نظر كيفيت، چيزي شبيه SkyStar2 ولی پايينتر از آن است و از نظر قيمتي از SkyStar2 گرانتر است. كميابي آن در بازار ايران و نيز نسبت قيمت به كيفيت در آن موجب گشته تا در ميان كارتهاي DVB از شهرت زيادي برخوردار نباشد.