تکنولوژی DSL

مقدمه:
امروزه، اينترنت ميرود كه بعنوان جزء لاينفك زندگي انسان اين عصر قرار گيرد. بدون شك حتي اگر يكبار هم شده با اين تكنولوژي روز دنيا برخورد كرده باشيد به نقش وسيع و اهميت و لازمه حضور آن پي خواهيد برد. همان اندازه كه روز به روز به اهميت وجودي اينترنت افزوده ميشود به موازات آن سرعت دستيابي به اطلاعات از طريق اين تكنولوژي نيز اهميت فراواني پيدا ميكند. به همين جهت راه حل هاي متفاوتي در جهت اتصال به شبكه جهاني پيشنهاد ميشود كه بي شك آسان ترين و كم هزينه ترين روش هميشه مورد توجه قرار ميگيرد. در اين بين تكنولوژي DSL گوي سبقت را از مابقي راه حلها ربوده به نحوي كه روزانه حداقل 000ر20 نفر در سطح جهان به علاقه مندان اين تكنولوژي افزوده ميشود. اما براستي چرا؟ چرا تكنولوژي DSL به محبوبيتي اين چنيني دست يافته است؟

شايد دلايلي كه در ذيل ميآيد به اندازه كافي سخنگوي اين سئوال باشد.
• شما ميتوانيد ضمن ارتباط با اينترنت، از خط تلفن خود براي مكالمات صوتي استفاده كنيد.
• سـرعت اين ارتباط خـيلي بالاتر از يك مودم معمولي اسـت (mbps5/1 در مقايسه با kbps56 مودمهاي كنوني)
• در اين شيوه لزوماً نيازي به كابل كشي جديد نداريد بلكه ميتوانيد از خط تلفن معمولي خود براي ارتباط استفاده كنيد.
• ارتباط دائمي با شبكه اينترنت و عدم قطعي
• هزينه شارژ ماهيانه پايين تر
• مديريت ساده تجهيزات DSL
• پشتيباني از كليه پروتكلها و بهره وري از آخرين امكانات سوئيچها چون:
IP PACKET FILTERING, TRAFFIC SHAPING, VLAN


چگونگي عملكرد تكنولوژي DSL

1. آشنايي با خطوط معمولي تلفن و مشخصات آنها:
بي شك اولين سوالي كه در مورد DSL مطرح ميشود اين است كه چگونه از خط تلفن ميتوانيد بطور همزمان براي مكالمات تلفني و ارتباط on Line با اينترنت استفاده كنيد؟ همانطوريكه همگي ميدانيد سيستم تلفن استاندارد مبتني بر يك زوج سيم مسي ميباشد كه مخابرات منطقه آنرا در خانه شما نصب ميكند. سيمهاي مسي داراي مقدار زيادي فضا براي حمل اطلاعات بيش از مكالمات تلفني هستند. استفاده از بخش بسيار كوچكي از كل عرض باند سيم مسي جنبه تاريخي دارد. همچنين محدود شدن فركانسها از طرف ديگر به سوئيچها, تلفنها و ساير تجهيزات, دارد كه مسئوليت انتقال صوت را برعهده دارند. اما در سيستم DSL مبناي كاركرد براساس انتقال ديجيتال اطلاعات و صوت پايه گذاري شده به همين دليل بر محدوديتهاي موجود در سيستم آنالوگ كنوني غلبه كرده است.
2. تجزيه سيگنال:
اغلب منازل و كاربران تجاري كوچك به يك خط DSL نامتقارن (ADSL) متصل ميشوند. ADSL فركانسهاي موجود در يك خط را براساس اين فرض كه اغلب كاربران اينترنت اطلاعات بسيار بيشتري را نسبت به آنچه كه ارسال ميكنند از اينترنت دريافت مينمايند, تقسيم ميكند. دو استاندارد تقريبا' ناسازگار در مورد تكنولوژي ADSL وجود دارد. استاندارد رسمي ANSI كه روش DMT را براي تكنولوژي DSL پايه گذاري كرده كه البته اغلب تجهيزات ADSL امروزي از اين روش استفاده ميكنند و استاندارد قديمي تر بنام Carrie less Amplitude/Phase يا سيستم SCAP كه قبلا' از آن استفاده ميگرديد.
در سيستم ADSL به منظور استفاده بهينه از پهناي باند 1/1 مگا هرتزي خطوط مسي, آن را به 257 كانال 4 كيلوهرتزي تقسيم مينمايند. از آنجا كه براي انتقال صوت (تلفن) تنها 4 كيلو هرتز پهناي باند كافي است لذا كانال آخر را براي انتقال فاكس و تلفن (صوت) استفاده مينمايند و 256 كانال ديگر را بصورت 64 كانال براي ارسال اطلاعات و 128 كانال براي دريافت اطلاعات ( و مابقي 64 كانال براي اطلاعات كنترلي) تقسيم بندي مينمايند, بطوريكه در بهترين وضعيت ( با در نظر گرفتن 192 كانال khz4) به سرعتي معادل mbps9 (مگابيت بر ثانيه) ميرسيم كه البته حداكثر سرعت مورد استفاده در ADSL ها معادل mbps3/2 ميباشد.


تجهيزات DSL

1. مودم DSL يا ATU-R
اغلب مشتركين خانگي به منظور دريافت اطلاعات از اينترنت از اين مودم بهره ميگيرند. شركتي كه سرويس DSL را ارائه ميدهد معمولا' مودم را بعنوان بخشي از نيازهاي نصب سيستم عرضه مينمايد.
2. Splitter
همانطوريكه ذكر شد صوت و data به طور همزمان روي خطوط مسي در تكنولوژي xDSLفرستاده ميشود. به منظور جدا كردن صوت و data در طرف مشترك از splitter بهره ميگيرند تا data را بسمت كامپيوتر و صوت (تلفن و فاكس) را به سمت تجهيزات مربوطه هدايت كند.
3. DSLAM
DSLAM، خطوط ارتباطي جهت يافته از سوي تعداد زيادي از مشتركين را دريافت نموده و آنها را روي يك خط ارتباطي واحد با ظرفيت بالا به اينترنت منتقل ميكند.
DSLAM قادر به پشتيباني چندين نوع DSL در يك مركز تلفن واحد و تعداد گوناگوني از پروتكلها و روشهاي مدولاسيون ميباشد بعلاوه DSLAM ميتواند امكاناتي همچون مسيريابي يا تخصيص آدرس ديناميكي IP نيز براي مشركين فراهم كند. در واقع DSLAM را ميتوان دليل اصلي تفاوت بين سرويس دهي از طريق ADSL و از طريق مودم كابلي به حساب آورد.

معايب DSL

عيب اصلي سيستم DSL در اين است كه ميزان بهره گيري شما از DSL مبتني بر فاصله ايست كه شما از سرويس ADSL داريد. ADSL يك سرويس حساس به فاصله ميباشد همچنانكه طول ارتباط افزايش مي يابد كيفيت سيگنال كاهش يافته وسرعت ارتباط كم ميشود. حداكثر فاصله جهت سرويس دهي توسط سيستم ADSL ميتواند به 5460 متر برسد. تكنولوژي ADSL ميتواند حداكثر سرعت 8Mbps downstream در فاصله حدود 1820 متر و سرعت upstream تا kbps640 را در اختيار كاربران قراردهد. كه البته در عمل حداكثر سرعت مورد استفاده در ADSL ها 2.3mbps ميباشد. اما چرا فاصله يك محدوديت براي سيستم DSL به شمار ميرود در حاليكه اين محدوديت براي مكالمات تلفني وجود ندارد؟ جواب اين سئوال در تقويت كننده هاي كوچكي به نام Loading coils ميباشد كه شركت تلفن براي تقويت سيگنالهاي صوتي استفاده ميكند. كه اين تقويـت كننده ها با سيگنالهاي ADSL سازگاري ندارند. البته پارامترهاي ديـگري همچـون Bridge Taps و كابلهاي فيبرنوري نيز ميتوانند تآثير منفي روي تكنولوژي ADSL بگذارند.

آينده DSL
همانطوريكه در مقدمه ذكر شد روزانه 000ر20 نفر به علاقه مندان ارتباط از طريق DSL در سطح جهان افزوده ميشود و اين به نوبه خود رقابت اين تكنولوژي را با تكنولوژيهايي همچون مودم هاي كابلي و اينترنت ماهواره اي به خوبي نشان ميدهد. برطبق تحقيقات انجام گرفته از طرف شركت IDC تا سال 2003 تعداد مشتركين خانگي استفاده كننده از مودم كابلي فراتر از 8980000 خواهد بود درحاليكه DSL در سال 2003 بيش از 9300000 مشترك خانگي دارد.
درسالهاي اخير كشور كره تنها با داشتن 55 ميليون جمعيت بشترين مصرف كننده DSL در جهان ميباشد به نحويكه سئول به بهشت DSL مبدل شده است و شركتهاي فعال در زمينه شبكه در كره پيشرو اين تكنولوژي در جهان ميباشند
برتریهای فنی DSL
اتصال دائم و بیوقفه و مطمئن به شبکه مخابرات و شبکه جهانی اینترنت برقرار است.
هزینه ثابت ماهانه بدون هزینه نصب (کمتر از ۴۰۰۰۰۰ ریال برای ۲۵۶Kbps )[ حجم ارسال و دریافت محدوده و هزینه ای ندارد ]
تجهیزات تحویلی به مشتری رایگان است .
فاصله زمان درخواست تا تحویل سیستم کوتاه میشود.
از حداقل تجهیزات در محل کار یا خانه استفاده میشود .
سرعت سیستم به قدری بالا خواهد بود که سرویسهای دیگر اینترنت نیز مانند صوت و تصویر متحرک، برای استفاده در دسترس خواهند بود.
نیاز به کابلکشی مجدد نیست.
می توان بیش از یک نفر از هر اتصال استفاده نمود- در شرایط ایدهآل (نبود نویز بر روی سیمها، فاصله کم تا مرکز مخابراتی) حداکثر سرعت دریافت ۸Mbps و سرعت ارسال ۱Mbps خواهد بود .
اداره و کنترل کارهای چنین اتصالی نیز به سادگی همان کاری است که با تلفن منزل انجام میدهیم _ به علت سرعت بالا (دریافت و ارسال) امکان برقراری جلسات و سمینارهای مجازی با سهولت میسر است
بازشدن راه برای انجام پروژههایی مانند دولت الکترونیک، پزشکی الکترونیک، آموزش سمعی بصری الکترونیک، شبکه اختصاصی الکترونیک و مجموعه وسیعی از دیگر کاربردهای الکترونی
مسافت ۸/۱ کیلومتری تحت پوشش شبکه برای تامین سرعت ۸ Mbps
ارائه انواع سرویسهای مختلف براساس بستر شبکه DSL مانند VODSL، Video on demand، VOIP.