مديرعامل Google در تازهترين مصاحبه خود عنوان كرد
به بازار خارج از آمريكا اميدواريم

شبكه CNBC به تازگي مصاحبهاي با مديرعامل شركت Google انجام داده است.

اين مصاحبه كه در آن خبرنگار CNBC با «اريك اشميت» درباره رشد Google، ميزان رشد آگهيهاي آنلاين، سهم Google از بازار سهام و امكان خريد yahoo توسط Microsoft گفتوگو كرده، در اوج كشمكشهاي Microsoft براي خريد yahoo انجام شده است كه آن را در زير ميخوانيم:

[align=center][/align]

CNBC: بياييد با سوالي درباره وضعيت كمپاني شما در بازار شروع كنيم. Google توانست با رشد 46درصدي در فصل سوم و 40درصدي در فصل چهارم سال ميلادي گذشته، سرانجام به رشد فصلي 2/11درصدي دست پيدا كند. در حالي كه ركود اقتصادي حاكم بر آمريكا و اغلب كشورهاي جهان ادامه دارد، فكر ميكنيد اين وضعيت چه تاثيري بر رشد كمپاني شما داشته باشد؟
اشميت: اعداد و ارقامي كه شما گفتيد مربوط به ميزان رشد كمپاني ما در بازار آمريكا است. در سطح جهاني ما رشد خوبي داشتيم، اما ارقام مربوط به ميزان رشد ما در بازار آمريكا در يك سال گذشته خيلي خوب و قابل توجه بوده است. اگرچه سرعت رشد كمپانيها مانند اغلب شركتهاي ديگر كند است، اما ميزان رشد Google در بازار آمريكا در سال جديد مناسب است. شايد دليل اصلي سرعت كند رشدها به حجم توليدات و خدمات ما مربوط است. با اين همه وضعيت بازار همچنان خوب است.
CNBC: سرعت كند رشد شما در واقع به سهم قابل توجه شما از بازار با رقم 70درصد مربوط است. در چنين حجمي از سهم بازار معمولا سرعت رشد نميتواند چندان هم زياد باشد.
اشميت: همين طور است، اما ما راههاي مختلفي براي رشد داريم. البته در اين سالها افراد بيشتري از اينترنت و تجارت الكترونيك استفاده ميكنند، افراد بيشتري روي آگهيهاي آنلاين كليك ميكنند و همچنين تكنولوژي ما در آگهيهاي آنلاين بهتر و بهتر ميشود. هر كدام از اين فاكتورهاي ميتوانند دليل رشد ما باشند. اين در حالي است كه گاهي مجموع اين عوامل رشد شركت ما را به دنبال دارند. به همين دليل هم به نظر نميرسد كه شرايط ما چندان به عواملي مانند ركود اقتصادي وابسته باشد. اما ما به سرعت ارائه محصولات و خدمات جديد به شدت وابستهايم.
CNBC: اما با كاهش استطاعت مالي افراد و تمايل آنها به صرف هزينه كمتر براي آگهيهاي آنلاين، شما فكر ميكنيد رشد چشمگير شما در سالهاي 2004 تا 2007 در آينده تكرار ميشود؟
اشميت: امروز يك راه بود و فردا يك راه ديگر. در مورد Google، ما روي كيفيت تمركز كردهايم و براي رسيدن به آن الگوي سادهاي را هم در پيش گرفتهايم. اگر ما آگهيهاي آنلاين كمتر با كيفيت بهتر و مطابق سليقه كاربران به نمايش بگذاريم، اين آگهيها ارزش مالي بيشتري هم خواهند داشت. به اين ترتيب ما آگهيهاي آنلاين كمتري به نمايش ميگذاريم، اما پول بيشتري به دست ميآوريم؛ چون آگهيهاي بهتري را عرضه ميكنيم و اين راز Google است.
CNBC: رهبري Google در بازار جستوجوي اينترنتي بر هيچكس پوشيده نيست اما درباره آگهيهاي نمايشي (Display ads) شما در چه وضعيتي قرار داريد؟
اشميت: خب بهتر است منصفانه بگوييم كه Google در زمينه آگهيهاي نمايشي در موقعيت بسيار خوبي قرار ندارد، اما كاربران ما ترجيح ميدهند كه آگهيهاي متني، نمايشي و ديگر تبليغات آنلاين را در يك بسته خريد در اختيار داشته باشند. به همين دليل سعي داريم با استفاده از ابزار بهتر و همكاريهاي تركيبي با شركتهايي مانند Doubleclick تمام اين خدمات را به صورت يك محصول واحد ارائه كنيم.
CNBC: وضعيت آزمايشهاي مربوط به آگهيهاي آنلاين در yahoo به چه صورت است؟
اشميت: ما اين آزمايش را براي حدود 2 هفته انجام داديم و متوجه شديم كه yahoo در موارد كمي، آگهي آنها را با آگهيهاي ما جايگزين ميكند. ما اين كار را به عنوان يك گفتوگوي بازرگاني انجام داديم و متوجه شديم كه yahoo اين كار را به عنوان يك استراتژي پنهان انجام ميدهد.
CNBC: بعد از آن فكر ميكنم وزارت دادگستري، اعلام كرد كه اين موضوع صحت دارد. آيا شما چيزي در اين رابطه شنيديد؟
اشميت:بدون وارد شدن به جزييات شما بايد انتظار وقوع همه اين چيزها را داشته باشيد. اگر موضوع تملك و خريد yahoo جدي باشد، حتما وزارت دادگستري مروري بر عملكرد اين كمپاني خواهد داشت.
CNBC: شما تمايل داريد چه نوع همكاري با yahoo داشته باشيد؟
اشميت:ما واقعا از همكاري با yahoo لذت ميبريم و البته با آنها رقابت ميكنيم. آنها به خوبي جلو ميروند و فكر ميكنم كمپاني تاثيرگذاري هستند. ما اساسا درباره امكان خريد yahoo توسط Microsoft نگرانيم. اين نگراني به خاطر سابقه Microsoft و امتيازات ارزشمند yahoo است. ما واقعا فكر ميكنيم كه اين كار اشتباه است.
CNBC: منظور شما از سابقه Microsoft چيست؟
اشميت:فكر ميكنم اغلب مردم از گرفتاري Microsoft در نقض قوانين ضد انحصارطلبي آگاهند.
CNBC:م Googleمحصولات و خدمات جديدي را مانند Gmail يا Maps در سالهاي اخير عرضه كرده است. آيا عرضه اين خدمات يك بازي رقابتي مستقيم با Microsoft نيست؟
اشميت: Google هميشه سعي ميكند خلاق باشد و ما معمولا دغدغههاي زيادي براي رقابت داريم. ما فهميدهايم كه اگر بتوانيم محصولي جديد را كه بتواند تقاضا و مشكلات كاربران را مرتفع كند عرضه كنيم، به سادگي ميتوانيم توجه آنها را جلب كرده و حتي كاربران رقيب را هم به استفاده از محصولاتمان جذب كنيم.
ما به اين الگوي ساده خيلي علاقه داريم و اين يك تهديد جدي براي كمپانيهاي رقيب محسوب ميشود.
CNBC: واكنش شما در صورت پيوستن yahoo و Microsoft به هم چه خواهد بود؟
اشميت:خب، به عقيده من موضع ما به ميزان موفقيت استراتژي آنها و ميزان دستيابيشان به هدف مشتركشان بستگي دارد.
CNBC:آيا اين درست است كه شما درحالحاضر 12 ميليارد دلار سرمايه نقدي داريد؟
اشميت:كمي بيشتر از اين.
CNBC: برنامه شما براي اين پول چيست؟ رشد شركت شما هم به ويژه در سطح جهاني همچنان ادامه دارد. شما تصميم نداريد از پراكندگي سرمايهتان جلوگيري كنيد؟
اشميت:ما عاشق اين هستيم كه رشد سرمايه نقديمان را در يك بانك معتبر با مديريت خوب پيگيري كنيم.
CNBC: اين روزها جهان به مثابه يك hot spot (مكاني براي استفاده و دسترسي راحت كاربران به اينترنت) براي Google تبديل شده است. به ما بگوييد چه برنامهاي براي حفظ اين موقعيت داريد؟ آيا بزرگترين فرصتها براي Google در خارج از ايالاتمتحده قرار دارد؟
اشميت:اينترنت در خارج از ايالاتمتحده آمريكا با سرعت بيشتري رشد ميكند. همچنين ميزان رشد آگهيهاي آنلاين هم در خارج از ايالاتمتحده بيشتر است. از طرفي شرايط اقتصادي آمريكا چندان مناسب نيست و كاهش ارزش دلار هم آن را تشديد ميكند. به خاطر تمام اين دلايل است كه درآمد ما از كشورهاي خارج از آمريكا احتمالا رشد بسيار زيادي در سال آينده خواهد داشت.
CNBC: به عنوان سوال آخر، ضررهايي كه كمپاني شما در صورت پيوستن Microsoft و yahoo به يكديگر متحمل ميشود، چقدر است؟
اشميت:بسياري از مردم درباره اين موضوع بحث ميكنند. خود من هم همراه با ديگر همكارانم در اين باره صحبت ميكنيم؛ اما نميتوان هيچ پيشبيني دقيقي درباره اتفاقي كه هنوز نيفتاده است، انجام داد.
منبع:دنياي اقتصاد