معمولا اين مايهان را بصورت گروهاهي 6 تا 7 تاپي در آكواريوم نگهداري ميكنند اختصاص اين ماهي به بدنه كشيده با سر بزرگ و داراي پيشاني تقريبا برجسته و داراي چشمهاي نسبتا بزرگ باله هاي پشتي و دمي تقريبا طويل است محل زندگي اين ماهي آمريكاي جنوبي پرو و اكوادور ميباشد داراي رنگهاي متنوع وزيباپي ميباشد و همنطور آكواريوميستها نسبت به تقاضاي اين ماهي علاقه بيشتري نشان ميدهند يكي از محاسن گرين ترور همه چيز خوار بودن آن است ميگو بچه ماهي مايهان كوچك گياه براي نگهداري گرين ترور كيفيت اب آكواريوم بايد پي اچ مناسب 6 تا 7.5 دماي مناسب 25 تا 30 درجه در درجه اسيدي آب رنگ ماهي ژررنگتر است اين دسته ماهيان اكنون بوسيله مواد مكمل رنگ داراي رنگهاي بسيار زيبا مانند فلاورها هستند اين ماهي ميتواند در آبي با ظرفيت 40 ليتر هم زندگي كند اما بهتر است طرفيت آب اين ماهي بيشتر از 150 ليتر باشد نرها تا 20 سانتيمتر رشد و مادهاه كمتر از مقدار ذكر شده به نهايت ميرسند خصوصيت نرها سلطه طلبي و تا حدودي تند خوپي است نرها اصولا از ماده هاي اين گونه جالبتر هستند تشخیص جنسیت این ماهی:گرین ترور نر در هنگام بلوغ در 6-8 ماهگی دارای حبابی زیبا بر روی سر خودش میشه((مانند فلاور هورن نر))ولی ماهی ماده دارای سر معمولی هست و ماهی نر معمولا درشت هیکلتر و بزرگتر از ماهی ماده میباشد مانند اسکار و بعضی از سیکلیدهای دیگر در هنگام تخمریزی میتوان اندام تناسلی ر شکل نرها و ع شکل ماده ها را مشاهده کرد در ماهیان نر دارای رگچه های معمولا آبی رنگ ودر باله زیرین از تنه تا کمی به طرف پائین باله ها درارای رنگ آبی هستند ولی ماده های دارای رنگ سبز و سبز زیتونی برای رگچه ها و باله زیرین قسمت حاشیه چسبیده به بدن هستند نرها اصولا داراي رنگي تندتر ميباشند و با دقت ميتوان به رفتار ماهي در مخزن توجه نمود اين ماهيان را ميتوان با پرت اسكار بشرطه بزرگتر بودن جثه نگهداشت
اين ماهي مانند فلاور بايد ماهي ماده را از لحاظ صلاحيت جفتگيري بررسي كند وگرنه به يقين اورا خواهد كشت اين ماهي بصورت كشيدن تخم بروري سطوح صاف تخم گذاري را انجام ميدهد
بهتر است از كاشتن گياه طبيعي در محيط اين ماهي خودداري كرد زيرا اقادام به خراب كردن آن ميكنند براي استفاده از محيطي خوب براي اين ماهي بايد از صخرهاهي سنگي و محيطي شني استفاده نمود استفاده از غذاهاي خشك مانند رنگدانه ها براي اين ماهي مفيد است اما بهتر است براي اين ماهي از پروتپين استفاده نمود عمر اين ماهي بين 8 تا 12 سال است كه با شرايط خوب ميتواند نهايت عمر خود را بنمايد