اين توده مخملی شکل يک انگل خارجی است که روی پوست و آب شش های ماهی اثر می گذارد و اين بيماری به نام Velvet شناخته شده است .
اين انگل مستقيماً روی آبشش های ماهی تأثير می گذارد و روی آبشش يک روکشی مخملی شکل قرار ميدهد و به کندی باعث خفگی ماهی ميشود . اين بيماری يکی از بيماری هايی هست که باعث زجر بسيار ماهی ميشود .پيشگيری :


- : سيفون آب به مقدار 20% هر دو هفته يکبار يکی از بهترين روش ها برای مبتلا نشدن به اين بيماری است .
- : نگه داری دما بين 24 تا 28 درجه هم باعث ميشود اين بيماری بروز پيدا نکند .
- : مهمترين علت بروز اين بيماری تغيير دمای سريع آب هست پس هيچ گاه تغيير دمای ناگهانی نداشته باشيد ، به طور مثال : اگه قصد داريد دمای آب آکواريوم رو از 24 به روی 28 ببريد ، بايد اين تغيير دما در 4 ساعت انجام بگيرد . برای اضافه کردن ماهی به مخزن اصلی حتماً ماهی را هم دما کنيد ( آب به آب ) .


تشخيص :

ماهی که مبتلا به بيماری Velvet است به شکلی است که گويا گردی از طلا بر روی ماهی پاشيده شده و شما توده مخملی شکلی به رنگ زرد مايل به کرم رنگ روی بدن ماهی يا نزديک آبشش های ماهی مشاهده ميکنيد .
از لحاظ رفتاری هم ماهی بی اشتها می شود ، اغلب در پايين آکواريوم می ماند و هر از گاهی خيلی سريع به سمت بالای آکواريوم می آيد و از هوا اکسيژن می گيرد ، ماهی کم رنگ ميشود و خود را به شن و وسايل داخل آکواريوم ميزند .


رفتار اين انگل :


بيماری مخمل يک بيماری بسيار مهلک است و بسيار درد آور برای ماهی زيرا زمانی که شما علايم اين بيماری را در ماهی ميبينيد که اين انگل در آبشش های ماهی نفوذ کرده و ظرف چند روز باعث مرگ ماهی ميشود ، پس به محض ديدن علايم اين بيماری در ماهی بايد خيلی سريع به فکر مبارزه با اين بيماری باشيد .
دو نوع رفتار بسيار مهمی که انگل مخمل انجام ميدهد :
- : افزايش دمای آکواريوم از درجه 29 به بالا تر باعث ميشود که چرخه زندگی انگل سريعتر بشه .
- : اين انگل در نور رشد ميکند پس ميتوانيد با تاريک کردن آکواريوم جلوی رشد انگل رو بگيريد .
- : بيماری مخمل يک انگل جلبکی است و رفتاری مانند گياهان دارد و برای رشد نياز به نور دارد .


دارو :


داروهايی که برای مبارزه از اين انگل توصيه شده است تماماً دارای مواد مسی هستند و انگل به مواد حاوی ترکيبات مس آسيب پذير است . شما ميتوانيد از داروهايی که برای فساد و پوسيدگی دم و باله ها استفاده ميکنيد هم برای اين بيماری استفاده کنيد .
دانستن نکات زير برای مبارزه با اين انگل بسيار مهم است :
1 : در زمان درمان دمای آب را به هيچ عنوان بالاتر از 28 قرار ندهيد .
2 : از نمک زياد استفاده کنيد ( به ازای هر 30 ليتر ، يک قاشق )
3 : در طول مدت درمان ، محيط آواريوم رو تاريک نگه داريد و تنها روزی 1 ساعت چراغ رو روشن کنيد .
4 : هوا دهی زياد يکی از مسائل مهم در از بين بردن اين بيماری است .
5 : ميتوانيد از ضد باکتری ها و مواد ضد عفونی آب استفاده کنيد .
6 : در شرايط بيماری ، ماهی بيمار اشتهای خود را برای غذا خوردن از دست ميدهد ، پس بهتر است از ويتامين های مايع در آب استفاده کنيد .
در کل : خوب شدن ماهی که اين بيماری را داشته باشد خيلی کم است .


نکات مهم در مورد اين بيماری :


- : اکسيژن دهی يکی از بهترين موارد در زمان بروز بيماری است . اکسيژن دهی بايد زياد و به طور منظم باشه .
- : هميشه آب تازه و پاکيزه در آکواريومتون داشته باشيد .
- : در زمان بيماری ، هر 24 ساعت يکبار آب مخزن قرنطينه را تعويض کنيد و از آب تازه پر کنيد .
- : بهترين دما برای ماهيان 28 درجه هست و اگه تغيير سريع حرارت نداشته باشيد و دمای شما ثابت باشد ، ماهی های شما دچار اين بيماری نمی شوند .