سایت نواندیش: محمد علیخانی عضو فراکسیون اقلیت مجلس هفتم که صلاحیت او برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم رد شد، در آخرین نطق پیش از دستور خود در مجلس گفت ...سخن دیگرم در باب دولت فخیمه ای است که خود مدعی مهرورزی و عدالت است اما در نشان دادن «بد اخلاقی» حتی به اعضای کابینه خود نیز رحم نمی کند چه برسد به «منتقدین » و دراجرای عدالت اِعلامی خود، کار را به جایی رسانیده که اکنون به جرات می توان گفت: بی رونق تر از عدالت چیزی وجود ندارد. به ویژه در حوزه عدالت اجتماعی که هرروز بر انبوه افراد زیر خط فقر افزوده می شود و خط فقر نیز به پایه ای رسیده است که از اعلام آن شرمنده اند!

دولتی که می پندارد فضای کشور بسان عرصه «نمایش تعزیه» است و در آن باید «مخالف خوان» نخبگان و دلسوزان باشد تا از این راه اشکی بر گونه تماشاچیان بلغزاند و ضعف مدیریتی خود را در لابه لای ایراد واژه هایی که با فرهنگ غنی مردم ایران تناسبی ندارد، پنهان کند.

دولت مهرورز و عدالت محور که طالع سعدش بر خلاف دولت های پیشین با بهره مندی از افزایش بی سابقه درآمد نفت و حمایت های همه جانبه ی تمامی ارکان نظام گره خورده است، بااین همه در کار مُلک داری مانده است و توجیهی برای افزایش فقرو تورم و سفره های خالی مردم در آستین ندارد.