درمان دارويي در بيماران قلبي
براي کنترل يا پيش گيري از بيماري قلبي ممکن است نياز به مصرف دارو داشته باشيد. داروها ممکن است براي استفاده در درمان يک عامل خطرزا از قبيل فشار خون، کلسترول يا از بين بردن درد قفسه ي سينه که اغلب همراه با بيماري قلبي است استفاده شود.

اگر شما جزء آن دسته از بيماران هستيد که دارو مصرف مي کنيد، خيلي مهم است که روش زندگي خودتان را براي سلامت قلب خويش تغيير دهيد، زيرا عادات سالم روزانه، مقدار نياز به دارو را در حداقل ممکن نگه مي دارد.


داروهاي بيماري قلبي

ديجيتال (ديگوگسين)

ديجيتال نگه دارنده ي انقباض قلب است و در مواقعي که قلب قادر به پُمپ کردن خون به حد کافي نباشد، مصرف مي شود. همچنين در مواقعي که ريتم قلب دچار بي نظميهاي سريع مي شود، آن را آهسته مي کند.

مهار کننده ي آنزيم مبدل آنزيوتانسين

اين داروها عوامل عصبي و هومورال را که سبب تنگي بستر عروق محيطي مي شوند را بي اثر مي کنند و براي درمان فشار خونهاي بالا و در صدمات وارده بر ماهيچهها ي قلب استفاده مي گردند.

هم چنين در بهبود صدمات کليه ناشي از ديابت در بعضي بيماران استفاده مي شود.

بتا بلوکرها

اين داروها ضربان قلب را کاهش داده و نيروي هر ضربه ي قلبي را کم مي کنند. هم چنين براي بهبود فشار خونهاي بالا و درد قفسه ي صدري و پيش گيري از تکرار حملات قلبي استفاده مي گردند.

نيتراتها (شامل نيترو گليسرين)

اين دسته داروها رگ هاي خوني را گشاد مي کنند و درد قفسه ي صدري را کاهش مي دهند.

مهار کننده ي کانالهاي کلسيمي

اين دسته ي دارويي هم رگ هاي خوني را گشاد مي کنند. هم چنين براي درمان فشار خونهاي بالا و درد قفسه ي صدري مورد استفاده قرار مي گيرد.

مدرها (قرصهاي ادرار آور)

براي کم کردن مايعات بدن در فشار خونهاي بالا استفاده مي گردد.

داروهاي پايين آورنده ي کلسترول خون

براي کم کردن سطح LDL يا کلسترول بد در خون و هم چنين بعضي از آن ها براي بالا بردن HDL يا کلسترول خوب استفاده مي گردد.آسپرين

آسپرين امروزه به عنوان داروي عجيبي شناخته شده است که مي تواند به کاهش خطر حملات قلبي يا سکته ي مغزي براي کساني که در حال حاضر يکي از آن ها را دارند، کمک کند.

هم چنين اين دارو توانسته به باز نگه داشتن سرخرگ هاي افرادي که قبلاً عملهاي باي پس عروق کرونر يا ديگر اعمال جراحي براي رفع انسدادهاي سرخرگ ها را داشتهاند، از جمله آنژيوپلاستي، کمک کند.

هم چنين آسپرين در اورژانس به افرادي که مشکوک به سکته ي قلبي يا مغزي هستند داده مي شود.

به هر حال اثر آسپرين در پيش گيري از حملات قلبي و مغزي در افرادي که هنوز هيچ گونه سابقه ي بيماري قلبي و مغزي ندارند، توسط موسسه ي غذا و دارو تاييد نشده است، حتي ممکن است مصرف آن در کساني که مخصوصاً هيچ گونه خطر بيماري قلبي را ندارند، مضر نيز باشد.

آسپرين يک داروي قوي است، ولي عوارضي هم دارد. اين دارو مي تواند شانس شما را براي ابتلا به زخم معده، بيماري کليوي، بيماري کبدي و صدمه ي مغزي به دنبال خونريزي زياد کند. هم چنين مي تواند با ساير داروها واکنش دهد و اثرات مخربي بر جا گذارد.

اگر شما جزء افرادي هستيد که مي خواهيد آسپرين را براي درمان يا پيش گيري از بيماريهاي قلبي استفاده کنيد، در مرحله ي اول با پزشک معالج خود مشورت نماييد. تنها پزشک شماست که با دانستن تاريخچه ي مصرف دارويي و هم چنين شرايط و سلامت عمومي شما در حال حاضر، مي تواند قضاوت درستي از سودمندي مصرف آسپرين براي شما داشته باشد.

در مجموع آسپرين مي تواند براي گروهي از زنان که بيماري قلبي دارند، سودمند باشد، اما براي اغلب زنان که در سلامتي کامل بسر مي برند، توصيه نمي شود.


هورمون درماني بعد از يائسگي

قبلا هورمون درماني در خانمهايي که مشکلات قلبي داشتند، براي کاهش خطر حملات قلبي استفاده مي شد. اما تحقيقات اخير نشان داده خانمهايي که بيماري قلبي دارند، نبايستي از اين نوع درمان استفاده کنند. اين درمان شامل هورمون هاي استروژن + پروژسترون، يا فقط استروژن مي باشد.

تحقيقات نشان داده خانمهايي که بيماري قلبي دارند و درمان استروژن + پروژسترون دريافت داشتهاند در معرض خطر بيشتري براي ابتلا به سکته ي قلبي، ايجاد لخته ي خون در رگ ها، سکته ي مغزي و سرطان پستان هستند.

استروژن هم هيچ گونه اثر پيش گيري کننده اي از سکته ي قلبي، در خانمهايي که مبتلا به بيماري قلبي هستند، ندارد.
عملهاي مخصوص

بهبود بيماريهاي قلبي احتياج به تکنيکهاي مخصوص دارد که با آن بتوان سرخرگ را باز و جريان خون را بهبود بخشيد. اينها معمولاً براي بهبود درد شديد قفسه صدري يا پاک کردن رگ هاي خوني از لختهها استفاده مي گردد.

اين اعمال شامل آنژيوپلاستي کرونري و آنژيوپلاستي با بالون هستند. در اين تکنيک يک لوله ي تو خالي نازک يا "کاتتر "(CATHETER)به آرامي از ميان سرخرگ ها عبور داده شده و در مدخل سرخرگ کرونر تنگ وارد مي شود. در سر اين لوله يک بالون وجود دارد که براي باز کردن رگ ها و بهبود جريان خون، چند مرتبه پُر و خالي مي شود.

بعضي اوقات يک لوله ي کوچک که به آن STENT گفته ميشود، به طور دائم در درون سرخرگ کار گذاشته مي شود تا رگ هميشه باز بماند.

باي پس سرخرگ کرونري قلب

در اين روش يک قطعه از سياهرگ ساق پا، يا يک تکه از سرخرگ قفسه ي سينه يا مچ دست برداشته مي شود و به بالا و پايين سرخرگ قلبي در ناحيه ي مسدود يا تنگ شده ي عروق متصل مي گردد.