شركت سازنده روبات هاي رزمي مشهور موفق به ساخت نوعي روبات رزمي پيشرفته شده كه نسبت به نمونه هاي قبل كارايي بيشتري دارد.

اخيرا شركت سازنده روبات هاي رزمي مشهور «تالون» و «آسورد» يك روبات رزمي جديد و پيشرفته تر را عرضه كرده است كه نسبت به نمونه ي پيشين كارايي هاي بسيار بيشتري دارد.

اين روبات رزمي جديد نسبت به نمونه هاي پيشين 50 درصد افزايش سرعت دارد و به مسلسل توانمندتر M240 مسلح شده است همچنين، طراحي روبات رزمي جديد با ساختار مدولار (بخش بخش) آن به برجك توپ اجازه مي دهد در مواقع لزوم به عنوان بازوي خنثي سازي بمب هاي كنار جاده مورد استفاده قرار گيرد.

يادآور مي شود، اين بازو قدرت حمل محوله اي 45 كيلوگرمي را نيز خواهد داشت