آمارها نشان میدهد در ژاپن با هدف ممانعت از آلودگی محیط زیست و تامین فلزات موردنیاز صنایع در هر ماه از جداسازی فلزات با ارزش به کار رفته در تلفنهای همراه دور انداخته شده در حدود 200 تا 300 کیلوگرم شمش طلا به دست میآید.


به گزارش مهر، پدیده "معدنکاوی شهری" که به خصوص در کشورهای شرق آسیا رونق بسیاری دارد در حقیقت کشف جواهرات و فلزات با ارزشی چون "ایریدوم" و طلا از محصولات الکترونیکی قدیمی به خصوص تلفنهای همراه است.

تلفنهای همراه محتوی فلزات با ارزشی چون طلا، نقره، ایریدوم و مس هستند به همین منظور و با افزایش قمیت جهانی این فلزات پدیده کشف آنها در دستگاههای الکترونیکی مصرفی رونق زیادی گرفته است. درحال حاضر قیمت طلا در حدود 890 دلار برای هر اونس است.

مواد بازیافت شده دوباره در محصولات الکترونیکی جدید مورد استفاده قرار میگیرند در حالی که طلا و دیگر فلزات با ارزش ذوب میشوند و به شکل شمشهای جواهر دوباره به فروش میرسند. نتایج تحقیقات شرکت فلزات یوکوهوما در ژاپن نشان میدهد که از یک تن مواد معدنی خام به طور متوسط تنها 5 گرم طلا به دست میآید درحالی که از یک تن تلفن همراه میتوان در حدود 150 گرم و حتی بیشتر و در کنار آن در حدود 100 کیلوگرم مس و 3 کیلوگرم نقره نیز استخراج کرد.

براساس گزارش وب نیوز، بازیافت محصولات الکترونیکی در ژاپن از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که این کشور با فقر منابع معدنی طبیعی که با آنها صنایع الکترونیک میلیاردها دلاری خود را تغذیه میکند روبرو است اما در عوض 10 میلیون تلفن همراه بیمصرف و دیگر محصولات الکترونیکی قدیمی در این کشور وجود دارند که همه ساله به دور انداخته میشوند.

در کارگاه هونجو واقع در 80 کیلومتری توکیو این محصولات جمعآوری و جداسازی میشوند. سپس از مواد شیمیایی حلال برای حذف موادی که دیگر قابل استفاده نیستند استفاده میشود. در کل اکو سیستم بازیافت در ژاپن در حدود 200 تا 300 کیلوگرم شمش طلا در ماه به دست میآورد که این میزان معادل 99/99 درصد است و ارزشی بین 9/5 تا 8/8 میلیون یورو دارد.

آمارها نشان میدهد که 128 میلیون شهروند ژاپنی به طور متوسط از یک تلفن همراه به مدت 2 سال و 8 ماه استفاده میکنند اما تنها 10 تا 20 درصد آنها همه ساله بازیافت میشوند.