گروهی از محققان آمریکایی با استفاده از فناوریهای نانو روشی را ارائه کردند که به کمک آن ساخت صفحات نمایشگر OLED (دیودهای نوری ارگانیکی) کاملا شفاف را امکانپذیر می شود.


مهندسان دانشگاه پردو در کالیفرنیا صفحه نمایشگر ماتریکس فعالی را ساخته اند که به دلیل برخورداری از مدارات و ترانزیستورهای ویژه کاملا شفاف است.
این یک گام مهم در توسعه فناوریهای تولید پانلهای در ماتریکس فعال به شمار می رود. این دانشمندان در ساخت این نمایشگر دیود نوری ارگانیکی (OLED) از نانوسیمهای ویژه ای با ساختارهای سیلندری به قطر 20 نانو متر استفاده کرده اند.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشت: "ما نشان دادیم که چگونه ساخت این نانو سیمها در دمای محیط و از طریق یک فرایند بسیار ساده و سازگار برای محصولات تجاری امکانپذیر است."

تولید نمایشگرهای OLED سنتی که در ساخت نمایشگرهای بعضی از پخش کننده های MP3 و تلفنهای همراه مورد استفاده قرار می گیرند فرایندی پرهزینه و پیچیده دارد و همین مسئله امکان تولید این پانلها را برای ساخت دستگاههای تلویزیونی و مانیتوری محدود می کند اما این فرایند جدید موجب کاهش هزینه های تولید آن می شود.

براساس گزارش زئوس نیوز، در حقیقت این نانو سیمها با کمک تری اکسید ایندیوم که با اکسید استانیوم ترکیب شده است ساخته شده اند. این ترکیب ویژه هدایت الکتریکی و شفافیت نوری را تا حد چشمگیری افزایش می دهد و بنابراین برای ساخت الکترودهای OLED بسیار مفید است.

مهندسان آمریکایی در ادامه توضیح دادند: "پانلهای ماتریکس فعال که برای مانیتورها و تلویزیونها استفاده می شوند این امکان را فراهم می کنند که نور تصویر از شفافیت بالایی برخوردار شود. برای مثال هر پیکسل بین یک پنجم تار و یک دهم پود صفحه نمایشگر می درخشد."