وجود اختلالاتي در سلولهاي ميلهاي و مخروطي شبكيه چشم تنظيم ساعت چشم را برهم زده و منجر به انواع بيماري ها از قبيل بي خوابي مي شود.محققان دانشگاه جان هاپكینز با بررسي چشم موشها دريافتند چشم ها با استفاده از نور ساعت بيولوژيكي خودرا تنظيم مي كنند.

با استفاده از اين يافته مي توان عقايد رايج درمورد بعضي ازبيماري ها مانند اختلالات محرك فصلي، افسردگي فصلي و بي خوابي را اصلاح كرد.

اين گزارش مي افزايد ،حتي اگر مبتلايان بدخوابي هاي حاد ديد نرمالي داشته باشند با اين حال ممكن است دچار عملكرد نادرست چشمي باشند كه اين امر با ناتواني يافتن نور همكاري مي كند و به طور مغاير بر ساعت بيولوژيكي چشم اثر مي گذارد.

طبق اين گزارش تنظيم نكردن ساعت چشم با وجود اختلالاتي در سلولهاي مليهاي و مفروطي شبكه چشم رابطه دارد