اگر زندگی کردن در منزلتان برایتان یکنواخت شود چه میکنید؟ دکوراسیون را عوض می کنید یا منزلتان را؟! زندگی آنقدر برای آقایpoland یکنواخت شده که منزل خود را سرو ته کرده تاا برایش تنوعی شود! این آقا با مهارتی باور نکردنی موفق به ساخت 15امین منزل خارق العاده در جهان شده است. اگر چه ظاهری واژگون دارد اما به گفته این آقا همه چیز در داخلش مرتب و زیبا چیده شده است. حتی ایشان ادعا کردند که قدم زدن در این حالت بسیار آسانتر و لذت بخش تر است. علاوه بر اینکه این منزل واژگون است قابلیت چرخش را نیز دارد. چگونه چرخیدنش را نمی دانیم اما مثل اینکه این ساختمان واژگون می تواند در زمستان به سمت نور خورشید و در تابستان خلاف جهت نور خورشید حرکت کند.