این ایده که هرکسی کدهای ژنتیکی خودش را در اختیار داشته باشد، زمانی مخصوص افرادی محسوب میشد که مشتاق علم بودند یا افرادی که به خودشان توجه بیش از حدی داشتند و پول بسیار در جیب،
اما تکنیکی جدید ممکن است این وضعیت را عوض کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه تکنیکی جدید که در شماره اخیر نشریه Nature منتشر شده است، هزینه و زمان تعیین توالی ژنوم را کاهش داده و به این ترتیب گامی مهم به سوی "پزشکی شخصیشده" برداشته شده است.

ژنوم انسان شامل حدود سه میلیارد جفت باز میشود که "پلههای" نردبان کد شیمیایی حیات یا DNA هستند.

طرح ژنوم انسانی (HGP)، کنسرسیومی از دانشمندان بخش دولتی 437 میلیون دلار و 13 سال صرف کرد تا اولین تعیین توالی ژنوم انسانی را در سال 2003 انجام دهد.

این عمل در رقابتی با زیستشناس پیشگام، کریگ ونتر، انجام شد که که روش ردیابی سریع توالیها را ایجاد کرده بود. بعدها توالی ژنوم خود ونتر تعیین شد. این طرح که در سپتامبر گذشته کامل شد، 100 میلیون دلار خرج برداشت.

نسل بعدی این تکنیک، که به سرپرستی "موسسه راتبرگ برای پژوهش بیماری کودکان" در ایالت کنکتیکت آمریکا ایجاد شده است، توالی ژنی جیمز واتسون، برنده جایزه پزشکی نوبل و یکی از دو کاشف ساختمان حلزون مضاعف DNA را تعیین کرد.[کاشف DNA نقشه ژنهایش را دید]

این شیوه جدید، روش کلونسازی ژنی هزینهبر و سخت نمونه بوسیله باکتری را که مقدمه روش سنتی تعیین توالی ژنوم است، کنار میگذارد.

به جای آن نمونه به طور مستقیم بوسیله فرآینده به نام "واکنش زنجیرهای پلیمراز" تقویت میشود. سپس نرده دراز نردبان شکسته میشود و بوسیلخ توالیهای موازی شناسایی میشود؛ و دادهها به یک کامپیوتر قدرتمند داده میشود تا جمع کردن دوباره و تجزیه و تحلیل را انجام دهد.

در مجموع تعییین توالی ژنوم واتسون با این روش کمتر از یک میلیون دلار خرج برداشت و صرفا دو ماه وقت صرف آن شد.

به گفته دانشمندان این روش سریع و مقرون به صرفه شاخصی مهم در توانایی ما در وصل کرد "ژنوم شخصیشده" به پزشکی شخصیشده" است.

زیستشناسان در حال کار کردن برای گشوردن این کد، به دنبال ژنهایی معیوب هستد که ممکن است به صورت بیماریهای وراثتی به ارث برسند یا افراد را در معرض خط بیشتر سرطان، سیگار کشیدن، اعتیاد یا چاقی قرار دهد.

امید بر این است که در آینده یک فرد داروهایی را مصرف کند که بر اساس ژنوم خود او تولید شده است و به این ترتیب سودمندی دارو به حداکثر و زیانهای را به حداقل برسد.