يك روز زندگي در شهر الكترونيك


عصر يك روز تابستان است و شما در حال عزيمت از منزل به محل كارتان هستيد. حدود يك ساعت است كه از منزل خارج شدهايد ولي خيابانهاي شلوغ شهر، مسير خانه تا محل كار را چند برابر كرده است با صرف يك ساعت براي انجام عمليات بانكي، دو ساعت معطل شدن در ترافيك، يك ساعت جستوجو براي خريد كفش دلخواهتان و مقداري معطلي براي پرداخت قبضهاي آب و برق روز، پر مشغلهاي را پيش روي خواهيد داشت. با يك محاسبه سرانگشتي خواهيد ديد كه بخش عظيمي از اوقات روزانه خود را صرف كارهاي تكراري، غيرضروري ميكنيد. با اين اوصاف اين سوال پيش ميآيد كه آيا واقعا براي زندگي در يك شهر بزرگ حتماً بايد بخش زيادي از وقت خود را صرف كارهاي تكراري كنيد؟ و بخش ديگري از آن را در صفوف اماكن عمومي و يا خيابانهاي شهر تلف كنيد؟ آيا راه بهتري براي استفاده بهينه از زمان وجود ندارد؟ آيا نميتوان در شهرهاي بزرگ بدون دغدغه روزمره به راحتي زندگي كرد؟ بد نيست قبل از اينكه به سوالات پاسخ دهيد سري به شهر الكترونيك بزنيد، شهري كه به ظاهر با شهرهاي سنتي ما متفاوت است. شايد پاسخ سوالات خود را در آن جا بيابيد.

صبح زماني كه از خواب برميخيزيد، گزارش كاملي را از وضعيت سيستمهاي امنيتي، تسهيلات و وسايل منزلتان از منشي الكترونيكي منزلتان دريافت خواهيد كرد. قبل از دوش گرفتن ميتوانيد از طريق اينترنت به شبكه راديويي دلخواهتان دسترسي داشته باشيد و اخبار روزانه را بشنويد. هنگام ترك منزل بد نيست كه به سيستم خريد خانه سري بزنيد . البته اين سيستم بهطور خودكار موجودي مايحتاج منزل را كنترل ميكند و در مواقع كمبود سفارشهاي لازم را ارسال ميكند. پس از خريد ملزومات، قيمت آنها به طور خودكار از كارت اعتباري شما كسر خواهد شد.وقتي اتومبيلتان را روشن ميكنيد بهطور اتوماتيك آخرين وضعيت رفت و آمد در خيابانها و ترافيك شهر را دريافت ميكنيد و بهترين مسير براي رسيدن به محل كار براي شما برنامهريزي ميشود. هنگام رانندگي منشي الكترونيك شما، پيغامها، قرارهاي ملاقات و كارهاي روزمرهتان را بررسي كرده و فعاليتهاي شما را برنامهريزي ميكند.

وقتي در شهر الكترونيك رانندگي ميكنيد به ندرت به ترافيكهاي سنگين برميخوريد. يك سيستم هوشمند كنترل ترافيك، رفت و آمدهاي شهري را طوري تنظيم ميكند كه شما كمترين زمانهاي انتظار را پشت چراغ قرمز داشته باشيد. اتومبيلها نيز به يك سيستم كنترل هوشمند مجهز هستند به طوري كه حداقل تخلفات شهري را شاهد خواهيد بود. تصادفات در شهر الكترونيك حداقل خواهد بود. زماني كه در يك شهر الكترونيك تصادفي رخ ميدهد اتومبيل بهطور هوشمند يك پيغام به مركز اتفاقات شهري ارسال ميكند. يك سيستم موقعيتياب جغرافيايي تصوير دقيق و مشخصات محل تصادف را مشخص ميكند. مشخصات تصادف به همراه تصاوير محل تصادفات به اداره پليس و اورژانس ارسال ميشود و فوراً اقدامات لازم براي رسيدگي به تصادف و ارسال مجروحين به بيمارستان صورت ميگيرد. وقتي كه آمبولانس در حال عزيمت به محل تصادف است بهطور خودكار پيغامهايي را به چراغهاي راهنماي مسير ارسال ميكند تا با تنظيم آنها كمترين توقفات ممكن را در طول مسير حركت به سمت بيمارستان نيز وضعيت بيمار به بيمارستان مخابره ميشود تا امكانات و تجهيزات لازم براي مداواي او قبل از رسيدن به بيمارستان فراهم شود.

هنگام ورود به شركت سيستم هوشمند ورود و خروج شركت، اطلاعات شما را كنترل و ساعت حضورتان را ثبت ميكند. كارتابل الكترونيكي شما تمامي نامههاي الكترونيكيتان را براي بررسي آماده ميكند. نامههايي كه به زبانهاي ديگر نوشته شدهاند به زبان فارسي ترجمه ميگردد. ممكن است شما روز پركاري داشته باشيد، چند قرار ملاقات و جلسه تمامي ساعات كاري شما را پر كند. ولي شما براي شركت در اين جلسهها اصلاً محل كار خود را ترك نميكنيد. سيستم كنفرانس تصويري محل كار، حضور شما ار در تمامي جلسات ممكن خواهد ساخت. تمامي صورتجلسات نيز به صورت اتوماتيك و تصويري ضيط و نگهداري خواهد شد.

در زمان استراحت بين كار، نماينده هوشمند خريد شما، لباس مورد نظرتان را بر اساس سليقه و خواستتان جستوجو ميكند و پيشنهادهاي مناسب را براي انتخاب به شما ارايه ميكند. براي بررسي وضعيت درسي فرزندتان ميتوانيد از طريق سايت مدرسه مجازي عملكرد تحصيلي او را بررسي كنيد و يا با معلمان او ارتباط برقرار كنيد. منشي الكترونيكي شما طبق برنامهاي كه پيش از اين برايش مشخص كردهايد مقدمات سفر آينده شما را فراهم كرده است. در اين حال ميتوانيد كادوي تولد دوستتان را سفارش دهيد.قبل از جلسه با نمايندگي يكي از شركتهاي تجاري، ميتوانيد اطلاعات مفيدي در مورد شركت مورد نظر، حيطه عملكردش، وضعيت بازار و زمينه فعاليت شركت بهدست آوريد. اگر به شبكه پشتيبان تصميمگيري شركت دسترسي داشته باشيد احتمالاً گزارشهاي آماري و اطلاعات مفيد و مناسب ديگري نيز در اين زمينه بهدست خواهيد آورد.

زماني كه كارهاي روزمرهتان به پايان رسيد، سيستم هوشمند جستوجوي شما، اعلام ميكند كه تعدادي مقاله و اطلاعات جديد در ارتباط با موضوعات مورد علاقه شما يافته است. اين سيستم اطلاعات جديد را به طور اتوماتيك به كتابخانه ديجيتالتان اضافه ميكند.

اگر در زمان بازگشت به منزل بخواهيد در پمپ بنزين سوختگيري كنيد، سيستم موقعيتياب هوشمند اتومبيلتان نزديكترين پمپ بنزين را به شما پيشنهاد ميكند. پس از سوختگيري نيز ميتوانيد با كارت اعتباري، هزينه بنزين را بپردازيد. احتمالا اتومبيل شما به سيستمي مجهز است كه طبق روند مصرفتان موجودي بنزين را بررسي كرده و زمانهاي سوختگيري با برنامهريزي ميكند.

وقتي كه به منزل ميرسيد، همه چيز مرتب است. سيستمهاي تهويه هوشمند هواي خانه را به نحو مطلوبي تنظيم كردهاند. تسهيلات و وسايل منزل همه طبق برنامه كار ميكنند. شما يك روز پركار را در شهر الكترونيك را در شهر الكترونيك پشت سر گذاردهايد. كارهاي مختلفي انجام دادهايد ولي به ندرت درگير كارهاي تكراري شدهايد. شما ميتوانيد اوقاتي زيادي را كه در شهرهاي سنتي در خيابانهاي شلوغ و يا در صف بانك صرف ميكرديد، مشغول مطالعه، استراحت و تفريح شويد و يا به موضوعات مورد علاقه خود بپردازيد.