بمباران اطلاعات الكترونيك

با آمدن اينترنت كه به تعبيرى همه چيز را به شكل الكترونيك در اختيار كاربرانش قرار مى دهد و چندين رسانه را به صورت مجتمع در خود گرد آورده است، به شكلى بسيار آرام و خزنده كاربران را دچار خستگى و يا به عبارت بهتر گرفتار سرسام الكترونيك خواهد كرد.

ميليون ها سايت و ميلياردها وبلاگ و تريليون ها صفحات اينترنتى و موضوعات گوناگون به يك باره در كمين كاربر نشسته و با اشاره اى ده ها صفحه حاوى انواع اطلاعات راست و دروغ به سمت استفاده كننده هجوم مى آورند. قدرت پردازش و تجزيه و تحليل آدمى به هر ميزانى كه باشد از چنبره اين پديده رهايى نداشته و در آن واحد صدها و هزاران اشاره (HINT) او را به سوى خود فرا مى خواند. بدين شكل انسان ها تبديل به موجوداتى خواهند شد كه از يك سو با گستره و انبوهى از اطلاعات مواجه شده و از سويى ديگر اجازه و امكان تفكر و تعمق و بالطبع پردازش را نخواهند يافت كه عارضه طبيعى آن دل نگرانى (STRESS) و خستگى الكترونيك است.

خشونت الكترونيك

از جمله غرايز بشرى كه مانند ساير غرايز در ساختار آدمى نهادينه است، غريزه خشونت است كه در اثر ترغيب و رشد دادن آن، انسان را به هيولايى غيرقابل پيش بينى و خارج از تصور تبديل خواهد كرد. گذشته از ترويج خشونت در رسانه هاى ماهواره اى و تلويزيونى، هم اكنون ده ها هزار سايت بر روى اينترنت به انحاى مختلف تبليغ خشونت مى نمايند تا از اين رهگذر به اهداف مادى خود كه ساليانه بالغ بر ميليارد ها دلار است دست يابند.

براساس تحقيقى كه توسط يونسكو در سال 1998 انجام شد مشخص شد كه ??درصد كودكان و نوجوانان، شخصيت آرنولد شوارتزنگر را به سبب ايفاى نقش اش در فيلم ترميناتور كه مملو از صحنه هاى خشن است مى شناسند. نكته جالب ديگرى كه تحقيق يونسكو بدان اشاره مى كند آن است كه نيمى از خشونت هاى به تصوير كشيده شده در بازى هاى رايانه اى توسط نقش هاى مثبت اين بازى ها رخ مى دهد. اين عمل با وجاهت بخشيدن به خشونت و به نوعى تشويق مخاطب به خشونت، زمينه هاى بروز نگرش ها و رفتارهاى خشونت آميز در كودكان و نوجوانان را فراهم مى سازد.

بسيار بديهى است كه صحنه هاى خشن در فيلم هاى تلويزيونى، سينمايى و بازى هاى رايانه اى، عملكرد مغز كودكان را تحت تاثير قرار مى دهد كه منجر به تغييرات رفتارى خاصى در آنها خواهد شد.پورنوگرافى الكترونيك

دستيابى به تصاوير و فيلم هاى غيراخلاقى به خصوص براى كودكان و جوانان در بزرگراه اطلاعاتى يا اينترنت از مباحث بسيار جدى و نگران كننده اى است كه خانواده ها و ساير اقشار فرهنگى و فرهيخته جوامع را به چالش كشيده است. اين موارد ضد فرهنگى و ضداخلاقى الكترونيك كه تنها در اينترنت شامل ده ها ميليون صفحات الكترونيكى است، كانون خانواده ها و در رأس آن كودكان و جوانان را هدف خود قرار داده است.

اعتياد الكترونيك

تحقيقات و آمار نشان مى دهد كه الگوهاى رفتارى اعتيادگونه در بين كاربران دائمى اينترنت وجود داشته و بى وقفه بر تعداد آنها افزوده مى شود.

نگران كننده ترين جنبه اعتياد به اينترنت، آسيب ديدن كودكان و نوجوانان است كه آنها را با ايجاد جذابيت گوناگون در كام خود فرو مى برند.

بدين ترتيب كودكان و نوجوانان به راحتى به سوى بازى هاى چند نفره (GROUP GAMES) و حتى بخش هاى مبتذل آن كشيده مى شوند. اعتياد به اينترنت ساعت هاى بسيار زيادى از طول شب و روز اين قبيل افراد را به باد نيستى داده و آنها را به ولگردى الكترونيك و گشت و گذارهاى بى هدف (SURFACE) مى كشاند. كارشناسان استفاده غيرطبيعى از اينترنت را اصطلاحاً اعتياد به اينترنت مى نامند. علت اعتياد به اينترنت در بسيارى از اين افراد، دستيابى به راهى براى سركوبى اضطراب ها و تنش هاى زندگى است. به گفته پژوهشگران درصد اعتياد به اينترنت در افراد منزوى و همچنين افرادى كه در ارتباط هاى اجتماعى و بين فردى خود مشكل دارند بيش از سايرين ديده مى شود. برخى از علائم شناخته شده اين اختلالات به شرح زير هستند:استفاده از كامپيوتر براى خوشگذرانى، شادى يا وقت گذرانى، احساس افسردگى به هنگامى كه از كامپيوتر استفاده نمى كنند، صرف زمان طولانى در شبانه روز با كامپيوتر، صرف هزينه زياد براى نرم افزار و سخت افزار و فعاليت هاى مرتبط با آن بدون توجيه منطقى، بى توجهى نسبت به كار، مدرسه و خانواده.

خواسته و ناخواسته جوامع بشرى در آينده اى نه چندان دور شاهد خانه هاى ديجيتالى خواهند بود. اين پديده نه قابل حذف است و نه امكان مقابله چكشى در قالب هاى رايج كه منجر به پاك كردن صورت مسئله مى شود راه حلى است اساسى. تنها بايد شرايطى فراهم شود كه فرهيختگان و متخصصين آن را بشناسند، تجزيه و تحليل و آسيب شناسى كنند و آنگاه راهكارهاى انسان محور ارائه نمايند.