مجله فورچون سلسله مصاحبههايي با عنوان "چگونه کار ميکنم" با افراد مشهور دنياي صنعت و اقتصاد انجام داده است. محور اصلي اين مصاحبهها نحوه انجام کارها و مديريت برنامهها توسط اين اشخاص است. در يکي ازتازهترين اين سري مصاحبه ها، مجله فورچون مصاحبهاي با بيل گيتس انجام داده است.اگر به دفتر بيل گيتس نگاه کنيد، کاغذ زيادي در آن نميبينيد.
او ميگويد: روي ميزم 3 صفحه نمايش دارم که مجموعه آنها با هم يک دسکتاپ واحد را تشکيل ميدهند. من ميتوانم چيزها را از يک صفحه به صفحه ديگر بکشم. اگر شما يک بار تجربه کار با يک صفحه نمايش بزرگ را تجربه کنيد، ديگر به گذشته برنميگرديد، چون اثر مستقيمي روي کارآيي شما خواهد گذاشت.
صفحه نمايش چپ ليست ايميلهايم را نشان ميدهد، صفحه نمايش وسط ايميلي را که ميخوانم و به آن جواب ميدهم نمايش ميدهد و مرورگرم روي صفحه نمايش راست قرار ميگيرد. در مايکروسافت ايميل رسانه انتخابي است و بيشتر از تماسهاي تلفني، بلاگ، اسناد و بولتنهاي خبري و يا نشستها از آنها استفاده ميشود. (ميلهاي صوتي و فکسها در ايميلها ادغام شدهاند)
بيل گيتس روزانه 100 ايميل دريافت ميکند، البته بعد از فيلتر ايميلهاي ناشناس وي چنين تعداد ايميلي دارد. بيل گيتس سعي ميکند، مطمئن شود وقتش را روي ايميلهايي که اهميت بيشتري دارند متمرکز کند.
تنها وسيلهاي که گيتس در دفترش دارد و تکنولوژي پاييني دارد ، "وايت بوردش" است. وي از ماژيکهاي خوشرنگي استفاده ميکند. در مايکروسافت، ميشود از روي وايتبوردها عکس برداشت و به رايانهها ارسال کرد، به اين ترتيب آنها شبيه يک Tablet pc بزرگ ميشوند.
کاغذ در زندگي روزانه من نقشي ندارد، من 90 درصد اخبار را آنلاين دريافت ميکنم، وقتي براي نشستي ميروم براي اينکه چيزي را به بقيه نشان دهم از tablet pc استفاده ميکنم. اين کامپيوتر با رايانه دفترم کاملا در ارتباط است و من به همه فايلهايي که به آنها نياز دارم، دسترسي دارم. يک نرمافزار يادداشتبرداري به نام OneNote هم روي اين رايانه دارم، بنابراين همه نوشتههايم به شکل ديجيتال هستند.
گيتس معمولا به جاي اينکه براي پيدا کردن فايلي در داخل فولدرها دنبال آنها بگردد، آنها را جستوجو ميکند، اين کار را پيدا کردن آدرسهاي ميل و شمارههاي تلفن هم انجام ميدهد.
ابزار ديجيتالي ديگري که اثر زيادي روي کارآيي من داشته است، نرم افزار جستوجوي دسکتاپ است، اين ابزار دسترسي من را به اطلاعات روي رايانه شخصي، سرور و اينترنت تغيير داده است. با هاردهاي بزرگتر و افزايش پهناي باند، من چندين گيگابايت اطلاعات به شکل ايميل، اسناد، فايلهاي رسانهاي، ديتابيس تماسها و غيره دارم.
مايکروسافت بيش از 50 هزار کارمند دارد، بنابراين وقتي به اين مطلب فکر ميکنم که آينده پرداخت آنلاين چگونه خواهد بود و يا چه کار جالبي خواهد بود که خاطرات دوران کودکي را بشود ذخيره کرد، يا هر چيز جديد ديگر، آنها را مينويسم، بعد کارکنان ميتوانند آنها را ببينند و بگويند: نه، تو اشتباه ميکني يا اينکه ميداني چنين کاري اينجا و اينجا انجام شده است؟
نرمافزار SharePoint ، يکي از نرمافزارهاي محبوب بيل گيتس براي تماس با کارکنان و مديريت پروژههاست.