نمایش نتایج: از شماره 1 تا 5 , از مجموع 5

موضوع: انواع مختلف دفترچه هاي بيمه خدمات درماني

 1. #1
  کاربرسایت PEZESHK آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۱۱-۲۷
  نوشته ها
  671
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  انواع مختلف دفترچه هاي بيمه خدمات درماني

  مدارك مورد نياز و چگونگي دريافت - تمديد يا تعويض انواع مختلف دفترچه هاي بيمه خدمات درماني

  كارمندي - كاركنان دولت

  صدور دفترچه خدمات درماني جهت همسر كارمندان دولت
  صدور دفترچه خدمات درماني جهت والدين كارمندان دولت
  صدور دفترچه خدمات درماني جهت فرزند توسط پدران كارمند
  صدور دفترچه خدمات درماني جهت فرزند توسط مادران كارمند
  صدور دفترچه خدمات درماني جهت كساني كه از استاني به استان ديگر منتقل مي شوند
  صدور دفترچه خدمات درماني جهت كساني كه از قراردادي به رسمي تبديل شده اند
  صدور دفترجه المثني
  تمديد يا تجديد دفترچه
  ابطال دفترچه
  شرايط تسويه حساب

  خويش فرماي بستري شهري
  ساير اقشار

  روستاييان

  خويش فرما

 2. #2
  کاربرسایت PEZESHK آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۱۱-۲۷
  نوشته ها
  671
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  كارمندي - كاركنان دولت

  الف : صدور اوليه : تهيه فرم پرسشنامه از اداره مربوطه و تكميل نمودن آن ـ اصل شناسنامه ـ نامه تعهد كسر حق بيمه ـ فتوكپي جكم كارگزيني ـ يك قطعه عكس

  ب : افزايش عائله : تهيه فرم پرسشنامه از اداره مربوطه و تكميل نمودن آن ـ ـ اصل شناسنامه ـ نامه تعهد كسر حق بيمه ـ يك قطعه عكس

  تعويض :به همراه داشتن دفترچه بيمه

  ساير اقشار

  صدور اوليه : تهيه و تكميل فرم پرسشنامه از موسسه بيمه گزار ـ نامه موسسه بيمه گزار ـ اصل شناسنامه ـ يك قطعه عكس

  افزايش عائله : تهيه و تكميل فرم پرسشنامه از موسسه بيمه گزار ـ نامه موسسه بيمه گزار ـ اصل شناسنامه ـ يك قطعه عكس

  تعويض : به همراه داشتن دفترچه بيمه ـ برگ تعويض تائيد شده موسسه

  خويش فرما

  صدور اوليه :اصل شناسنامه كليه اعضاء خانواده ـ فتوكپي برگ اول و دوم شناسنامه سرپرست ـ يك قطعه عكس براي هر نفر

  افزايش عائله : دفترچه بيمه سرپرست ـ اصل و فتوكپي شناسنامه مورد نظر ـ يك قطعه عكس

  تعويض :به همراه داشتن دفترچه بيمه

  تمديد : به همراه دفترچه بيمه ـاصل شناسنامه

  روستائيان

  صدور اوليه : تحويل فرم روستائي از اداره بيمه خدمات درماني و تائيد آن توسط خانه بهداشت و شوراي اسلامي ـ اصل شناسنامه ـ يك قطعه عكس

  افزايش عائله : تحويل فرم روستائي از اداره بيمه خدمات درماني و تائيد آن توسط خانه بهداشت و شوراي اسلامي ـ اصل شناسنامه ـ يك قطعه عكس
  خويش فرماي بستري شهري

  طرح پوشش بيمه افراد بيمه نشده شهري براي بهره مندي از خدمات بستري در بيمارستهاي دولتي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي (طرف قرارداد سازمان بيمه خدمات درماني )

  كليه افرادي كه در زمان طرح تحت پوشش هيچ يك از سازمانها و شركتهاي بيمه گر قرار نگرفته اند و از مزاياي درمان ( پايه ) محروم باشند مي توانند با در دست داشتن مدارك ذكر شده به اداره بيمه خدمات درماني استان مربوطه مراجعه و كارت مربوطه را تحويل نمايند.

 3. #3
  کاربرسایت PEZESHK آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۱۱-۲۷
  نوشته ها
  671
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  صدور دفترچه خدمات درماني جهت همسر كارمندان دولت

  مدارك لازم

  1.اصل عقد نامه كه در آن شغل همسر خانه دار قيد شده باشد- درصورت اشتغال همسردفترچه صادرنخواهدشد.
  2.شناسنامه هاي كارمند و همسر
  3.دفترچه بيمه كارمند
  4.آخرين نوارحقوقي كارمند

  صدور دفترچه خدمات درماني جهت والدين كارمندان دولت

  براي صدور دفترچه خدمات درماني والدين ابتدا مي بايست با ارائه درخواست و مدارك لازم - معرفي نامه از اداره مربوطه دريافت نمايند

  مدارك لازم

  1.شناسنامه هاي كارمند و والدين
  2.دفترچه بيمه كارمند
  3.آخرين نوارحقوقي كارمند
  4.يك قطعه عكس براي هر فرد بالاي 2 سال سن

  يك قطعه عكس براي هر فرد بالاي 2 سال سن

  1.شناسنامه هاي كارمند وفرزندان
  2.دفترچه بيمه كارمند
  3.آخرين نوارحقوقي كارمند
  4.يك قطعه عكس براي هر فرد بالاي 2 سال سن


  صدور دفترچه خدمات درماني جهت فرزندان توسط مادران كارمند

  درصورتي امكان دارد كه پدر داراي شغل آزاد بوده و از هيچگونه بيمه خدمات درماني و يا بيمه تآمين اجتماعي استفاده ننمايد

  مدارك لازم

  1.تكميل فرم مربوطه
  2.شناسنامه هاي كارمند و همسرو فرزندان
  3.آخرين نوارحقوقي كارمند
  4.يك قطعه عكس براي هر فرد بالاي 2 سال سن

  صدور دفترچه خدمات درماني در مورد افرادي كه ازاستاني به استان ديگر منتقل مي شوند

  مدارك لازم

  1.حكم انتقال
  2.شناسنامه هاي افراد تحت تكفل
  3.كليه دفترچه هاي بيمه قبلي
  4.آخرين نوارحقوقي كارمند
  5.يك قطعه عكس براي هر فرد بالاي 2 سال سن

  صدور دفترچه خدمات درماني المثني براي كارمند و يا افراد تحت تكفل كه دفترچه آنها مفقود شده است

  مدارك لازم

  1.استشهاد از اداره مربوطه مبني بر تآييد مفقود شدن دفترچه
  2.شناسنامه فردي كه دفترچه بيمه آن مفقود شده است
  3.آخرين نوار حقوقي كارمند
  4.دفترچه بيمه كارمند
  5.يك قطعه عكس از فرد متقاضي
  6.يك قطعه عكس براي هر فرد بالاي 2 سال سن

  تمديد و يا تجديد دفترچه بيمه

  مدارك لازم

  1.دفترچه بيمه كارمند
  2.آخرين نوار حقوقي كارمند
  3.دفترچه بيمه فرد متقاضي
  4.براي فرزندان پسر بالاي 18 سال گواهي اشتغال به تحصيل
  5.براي فرزندان دختر بالاي 15 سال اصل شناسنامه
  6.يك قطعه عكس براي هر فرد بالاي 2 سال سن

  ابطال دفترچه

  درموارد زير ابطال دفترچه ضروري مي باشد

  1.همسر فوت يا متاركه نمايد
  2.والدين فوت ويا كارمند انصراف دهد
  3.فرزند دختر ازدواج نمايد
  4.فرزند پسر به سن قانوني برسد و يا تحصيلاتش تمام شود

  حداكثر سن اشتغال به تحصيل دردانشگاهها و مؤسسات اموزش عالي تا 25 سال مي باشد

  مدارك لازم

  1.در صورت فوت گواهي فوت
  2.درصورت ازدواج عقد نامه يا شناسنامه
  3.آخرين نوار حقوقي كارمند
  4.دفترچه بيمه كارمند و فردي كه دفترچه اش بايد باطل گردد
  5.در صورت انصراف درخواست كتبي از اداره مربوطه

  تسويه حساب كارمندان 9%به صورتهاي زير مي باشد:

  1.كاركنان بازنشسته كه در اين صورت كدهاي بيمه آنان را تغيير داده و كد بازنشستگي در دفاتر آنها قيد مي گردد.
  2. كاركنان باز خريدي كه دفاتر آنها را گرفته و از طريق اسناد پزشكي ابطال مي گردد.
  3.كاركناني كه به مرخصي بدون حقوق مي روند به دو صورت مي باشد:
  الف:كاركناني كه دفاتر خود را نگه مي دارندو كليه حق بيمه سهم كارمند و كارفرما را پرداخت مي نمايند.
  ب:كاركناني كه دفاتر خود را ابطال مي نمايند كه به اسناد پزشكي معرفي شده و دفاتر بيمه خود و افراد تحت تكفل را باطل مي نمايند و پس از اشتغال به كار مجدد براي آنها اقدام به صدور دفاتر مي شود.

 4. #4
  کاربرسایت PEZESHK آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۱۱-۲۷
  نوشته ها
  671
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  بيمه خدمات درماني براي اقشار مختلف جامعه

  پزشكان

  در راستاي ارايه تسهيلات رفاهي به اعضاء محترم سازمان نظام پزشكي ، قراردادي فيمابين سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بيمه خدمات درماني جهت پوشش بيمه خدمات درماني و صدور دفترچه درماني جهت اعضاء سازمان نظام پزشکي و خانواده آنان منعقدگرديده است لذا به اطلاع، اعضاء محترم آن انجمن که متقاضي استفاده از تسهيلات مذکور ميباشند مي رساندکه پس از تکميل مدارک مورد نياز جهت اقدامات بعدي به حوزه معاونت امور رفاهي و اجتماعي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران واقع در تهران، خيابان طالقاني غربي، خيابان شهيد سرپرست شمالي، پلاک ٧٧/١ مراجعه فرمايند. در صورت نياز به اطلاعات بيشتر، لطفا" با دفتر انجمن ٢٢٢٧٣٣٠ تماس حاصل فرماييد

  خبرنگاران

  طي يك اقدام سراسري از سوي سازمان بيمه خدمات درماني تمامي خبرنگاران آزاد رسانههاي گروهي كشور كه فاقد هرگونه پوشش بيمهاي ميباشند، تحت پوشش بيمهاي اين سازمان قرار ميگيرند.
  به گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان بيمه خدمات درماني، با توجه به دستور دكتر سيد ابوالقاسم موسوي رئيس هيئت مديره و مديرعامل اين سازمان، تمامي خبرنگاران حوزههاي مختلف رسانههاي گروهي به عنوان نمايندگان خبري رسانهها در جريان تبادل و تعامل ارتباطي در جامعه تحت پوشش بيمهاي اين سازمان قرار گرفته و به صورت ساير اقشار بيمه ميشوند. حق سرانه بيمه صندوق ساير اقشار معادل كاركنان دولت مي باشد تمامي بيمهشدگان داراي دفترچه بيمه ساير اقشار ميتوانند با مراجعه به بيمارستانها، مراكز و موسسات درماني (دولتي، دانشگاهي و خصوصي) طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني، خدمات تشخيصي و درماني مورد نياز خود را دريافت دارند.
  همچنين لازم به ذكر است كه تمامي خبرنگاران عزيز ميتوانند با در دست داشتن مدارك لازم كه عبارت است از اصل شناسنامه، كپي از صفحات اول و دوم، دو قطعه عكس اقدام به بيمه نمودن خود نمايند.

 5. #5
  کاربرسایت PEZESHK آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۱۱-۲۷
  نوشته ها
  671
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پاسخ : انواع مختلف دفترچه هاي بيمه خدمات درماني

  چگونگي ارائه خدمات بستري جهت بيمه مشاغل آزاد(خويش فرما)

  بيمه شدگان خويش فرمايان (مشاغل آزاد) كه داراي دفترچه با جلد قرمز رنگ مي باشندجهت اعمال جراحي و بستري فقط مي توانند به مراكز بيمارستاني دانشگاهي مراجعه نمايند در صورت بستري در بيمارستانهاي خصوصي هزينه هاي درمان آنان قابل پرداخت نمي باشد.

  كليه افراد ساكن شهر كه تحت هيچ گونه بيمه اي قرار ندارند كارت بستري شهري رايگان دريافت مي كنند.

  به اطلاع كليه ساكنان نقاط شهري مي رساند كه آندسته از افرادي كه تحت هيچ گونه بيمه اي قرار ندارند بصورت رايگان كارت بستري شهري دريافت مي كنند جهت صدور و دريافت كارت ميتوانند به ادره كل بيمه خدمات درماني استان ها يا ادارات پست مراجعه نمايند.

  كاهش هزينه صدور دفترجه و جريمه المثني

  هزينه صدور در ابتداي سال براي صدور دفترچه 3000 ريال و براي صدور دفترچه المثني 43000 ريال اعلام شده بود ولي پس از آن اعلام شد كه همانند سال گذشته به ترتيب 2000 ريال و 10000 ريال تعيين گرديده است  دستور العمل جديد در خصوص خدمات دندانپزشكي

  -سهم سازمان از تعرفه طرح درمان اوليه معادل 10K دندانپزشكي شامل نسخي مي گردد كه سهم سازمان از مبلغ كل آن نسخ نسبت به سهم سازمان از تعرفه ويزيت در بخش خصوصي كمتر باشد و در ساير خدمات طرح درمان قابل مقايسه نخواهد بود.
  2-جهت دندانپزشكان عمومي، مي بايست نسخ مربوط به جراحيها از 1 % تعداد كل نسخ و نسخ مربوط به جرم گيري از 10 % تعداد كل نسخ مربوط به خدمات دندانپزشكي بيشتر نباشد و نسخ بالاتر از اين نسبت در هر ماه غير قابل پذيرش خواهد بود در ضمن لازم است در پشت نسخ مذكور نام و نام خانوادگي و امضاي بيمه شده قيد گردد.

  اعتبار دفاتر بيمه خدمات درماني

  در مورد كليه دفاتر خدمات درماني كه تاريخ اعتبار در آنها درج گرديده است تاريخ اعتبار درج شده معتبر بوده و مي بايست از سوي موسسه طرف قرارداد رعايت گردد. دفترچه های فاقد تاریخ اعتبار از درجه اعتبار ساقط است.

  تمديد كارتهاي بيمه بستري شهري

  اعتبار كارتهاي صادرشده بيمه بستري شهري كه در سال 81 صادر شده اند تا پايان سال 82 تمديد شد. دارندگان اين نوع كارتها كه اعتبار يكساله دارند، نيازي به مراجعه به ادارات بيمه خدمات درماني ندارند و مي توانند تا پايان سال 82 از آن استفاده كنند.

  بيمه نشده ها كارت بستري رايگان مي گيرند

  با توجه به سياستهاي كلان دولت و هماهنگيهاي انجام شده با سازمان بيمه خدمات درماني، تمامي اقشار جامعه كه تحت پوشش هيچ گونه بيمه درماني نيستند مي توانند بدون پرداخت حق بيمه از سطح اوليه خدمات درماني برخوردار شوند.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •