سحابی پوست روباه از ديد CFHT
این توده میان ستارهای حاصل از برهم كنش گاز و غبار با ذرات و بادهای پر انرژی اطراف ستارگان جوان داغ است. شکل ظاهری و رنگ این منطقه سبب شده است تا نام محبوب سحابی پوست روباه را بگیرد. درخشش آبی رنگ مشخص در سمت چپ تصویر به دلیل بازتاب نور ستاره S Mon در پایین تصویر است. مناطق صورتی و قهوهای به دلیل ترکیب غبار کیهانی با سحابیهای نشری سرخ رنگ هستند. S Mon یکی از ستارگان خوشه باز NGC 2264 است که در فاصله 2500 سال نوری و در صورت فلکی اسب تکشاخ در نزدیکی سحابی دوک قرار دارد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]