با فتوشاپ، امواج آب بسازيد


اگر آشنايي بسيار مقدماتي هم با نرم افزار فتوشاپ داشته باشيد ميتوانيد با طي مراحل زير امواج آب را بوجود آوريد.

1- از منوي FILE گزينه NEW را انتخاب نماييد(با اين انتخاب يک فايل جديد ساخته مي شود). فايل را در اندازه دلخواه ايجاد کنيد.

2- حالا به سراغ منوي FILTER مي رويم. با اعمال چند فيلتر موج هاي شما ساخته مي شوند. از منوي FILTER گزينه RENDER و بعد گزينه CLOUDS را انتخاب کنيد. يعني پيمودن مسير زير:

A)FILTER > RENDER > CLOUDS3- با اعمال اولين فيلتر شکل بالا بدست مي آيد. فيلترهاي دوم و سوم را بصورت زير انتخاب نماييد:

B)FILTER > BLUR > RADIAL BLUR

AMOUNT: 38

BLUR METHOD : SPIN

QUALITY: BEST

________________________________________

C)FILTER > BLUR > GAUSSIAN BLUR

RADIUS: 2

4- حالا طرح بايد بصورت زير در آمده باشد :5- در ادامه فيلترهاي زير را اعمال كنيد :

D)FILTER > SKETCH > BAS RELIEF

DETAIL: 13

SMOOTHNESS : 13

LIGHT : BOTTOM

________________________________________

E)FILTER > SKETCH > CHROME

DETAIL: 5

SMOOTHNESS : 26- حالا كليدهايCTRL+U بفشاريد تا به بخشHUE/SATURATION برويد و سپس تنظيمات آن را مانند زير انجام دهيد :

HUE:212 , SATURATION:34 , LIGHTNESS:0

تمام شد! از دسترنجتان لذت ببريد!