سرعت فرار

تا كنون به اين فكر كرده ايد كه براي فرار از كره خاكي و رفتن به بالاهاي آسمان يا در بيان بهتر همان فضا به چه سرعتي نياز داريم؟

تا كنون به اين فكر كرده ايد كه براي فرار از كره خاكي و رفتن به بالاهاي آسمان يا در بيان بهتر همان فضا به چه سرعتي نياز داريم؟ براي باز كردن بهتر مسئله بهتر است بدانيم براي گريز از جاذبه زمين به سرعتي نياز دارم كه سرعت فرار نام دارد اين سرعت براي هر وسيله اي مقداري خاص محاسبه مي شود كه با يكي از روابط فيزيكي كه آن را ذكر خواهيم كرد بدست مي آيد، از همين رابطه سرعت مورد نياز براي غلبه به جاذبه زمين براي فضاپيماهاي مختلف را بدست مي آورند. در اين رابطه داريم :

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

اين فرمول عبارت مي شود از :

- Ve كه همان سرعت فرار نام دارد كه بر حسب متر بر ثانيه محاسبه مي شود.

- G ثابت جهاني گرانش است كه مقدار آن برابر 11-10 * 6.67 مي باشد.

- M جرم جسم بزرگ بر حسب كيلوگرم مي باشد.

- d نيز فاصله مورد نظر بر حسب متر مي باشد.

حال براي درك بهتر اين فرمول و نحده استفاده از آن مسئله اي ساده و جالب را مورد بررسي قرار مي دهيم :

- فضاپيماي آپولو 11 براي ترك زمين به سمت فضا حداقل به چه سرعتي نياز داشت؟

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

اين مقدار سرعت برابر 38624.256 كيلومتر بر ثانيه است و فضانوردان آپولو 11 با چنين سرعتي از زمين خارج شدند كه در مقايسه سرعت پيشرفته ترين جت هاي امروزي مقداري بسيار زياد است، البته فضانوردان از قبل براي تحمل چنين فشارهايي آموزش هاي لازم را مي بينند و تمرينات و مراحل زيادي را طي مي كنند تا در چنين ماموريت هاي دشواري دچار آسيب نشوند.حال شما نيز مي توانيد مسئله هاي زيادي را در اين زمينه حل كنيد، حتي مي توانيد محاسبه نماييد كه اگر روزي خواستيد تنهايي از زمين خارج شويد به چه سرعتي نياز داريد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]