شش راهكار عملي براي جلوگيري از آشغال خوردن گربه ها!

ارژنگ حاتمي

يكي از معضلاتي كه هواره بخش اعظمي از فكر شهردار هر شهري را به خود اختصاص مي دهد مسئله عدم دسترسي گربه ها به آشغال است! كه البته اين به اين علت است كه آشغال، آشغال است و اگر آشغال قابل خوردن بود هيچ انسان عاقلي آن را دم در منزل نمي گذاشت و اين وظيفه انساني ماست كه نگذاريم گربه ها با خوردن آشغال به خود آسيب برسانند.

در همين راستا تصميم گرفتم 6 راهكار ارائه دهم كه با عمل به آنها هيچ گربه اي آشغال نخواهد خورد:1- برگزاري كلاس هاي آموزشي: از آنجا كه گربه خر نيست و بالاخره يه چيزي مي فهمد، مي توان با برگزاري كلاس هاي آموزشي و روانشناسي و همچنين فرهنگ سازي(!) ، به گربه ها فهماند رفتن توي سطل آشغال و خوردن آشغال نه تنها كاري غير بهداشتي است بلكه خيلي هم ضايع و فاقد پرستيژ اجتماعي است!2- جمع آوري گربه هاي خياباني: گربه خياباني كه زن خياباني نيست كه نتوان آنرا جمع آوري كرد، كافي است يك تكه نان به دست گرفت و گفت: پيش پيش(!) ، مطمئن باشيد گربه مذكور سريعاً به دام مي افتد. البته باقي مراجع بايستي اقدام به همكاري نمايند و اين گربه ها را تا زماني كه خوردن آشغال را ترك نكرده اند به دامان پر مهر جامعه بازنگردانند!

يك خواننده مطلب: آقاي نويسنده بهتر نيست كه از گوشت براي جمع آوري گربه استفاده كنيم؟!

- چي؟! گوشت؟! گوشت ديگه چيه؟!!3- تلاش براي افزايش جمعيت موش ها: مي توان با حذف واحد درسي تنظيم خانواده در دانشگاهها (با توجه به اينكه ديوار موش داره، موش هم گوش داره!)، و دادن امتيازاتي همچون 250 گرم پنير در ماه براي خانواده هاي بالاي شونصد نفر و اقداماتي ديگر(!)، جمعيت موش ها را افزايش داد، بديهي است وقتي موش به اندازه كافي در شهر تردد كند ديگر هيچ گربه عاقلي اقدام به خوردن آشغال نمي كند!4- معطر كردن آشغال ها: اگر قبل از اينكه آشغال ها را دم در بگزاريم يك شيشه ادكلن به آن بزنيم، ديگر آشغال ها بوي آشغال نمي دهند، در نتيجه ديگر گربه ها متوجه آشغال ها نمي شوند و اقدام به خوردن آن نمي كنند! اگر هم بر فرض محال آشغال هاي معطر را ببينند مطمئن باشيد به آن لب نمي زنند زيرا آشغالي كه بوي آشغال ندهد آنقدر آشغال است كه حتي ارزش خوردن هم ندارد!5- فداكاري: طبق نظريه « اگر آشغال نباشد، كسي آشغال نمي خورد!» مي توان با عدم توليد آشغال اقدامي مطمئن براي عدم دسترسي گربه ها به آشغال كرد، البته بديهي است كه نمي توان آشغال توليد نكرد و تنها راه براي رسيدن به اين هدف فداكاري از جانب ما انسانهاست!6- استفاده از يك راه حل قديمي: البته يك راه حل آسان، ساده و قديمي هم براي نرسيدن دست گربه ها به آشغال وجود دارد و آن ريختن آشغال در پلاستيك مخصوص آشغال و گره زدن درب آن و گذاشتنش در ساعت مقرر در جلوي در خانه است!

تذكر: از آنجا كه به راهكارهاي آسان، ساده و مخصوصاً كم هزينه توجه كمتري مي شود، و يك راهكار در درجه اول بايستي با كلاس باشد(!)، اين راهكار را به عنوان آخرين راهكار پيشنهاد كرديم!نتيجه گيري پاياني مطلب: مطلب طنزي كه در آن30 دفعه از كلمه آشغال استفاده شود به درد همان سطل آشغال مي خورد!!