بدين وسيله (يا هر وسيله سالم ديگر) ، ما اموات مدفون در قبرستان بهشت زهرا ، از هر رديف و قطعه و طبقه اي که هستيم ؛ مراتب سپاسگزاري و قدرداني ويژه خود را نسبت به اقدام اخير مدير عامل محترم بهشت زهرا در خصوص قانونمند کردن زيارت اهل قبور در ساعات منع عبور و مرور ، اعلام داشته و اجراي اين برنامه را باعث خدا بيامرزي آن مقام ارجمند در آينده مي دانيم.
به موجب اين طرح و به منظور تامين امنيت شهروندان ، از حالا پس از غروب آفتاب ، درهاي بهشت زهرا به تدريج بسته خواهد شد و زيارت اهل قبور در اين ساعات ممنوع مي گردد و هيچ آدم زنده اي نبايد در آن حوالي براي خودش آزاد بگردد. آزادي هم حد وحدودي دارد و نبايد موجبات سلب آرامش و آسايش ديگران را فراهم نمايد. در اين طرح ، حفظ آرامش ما نيز ملحوظ داشته شده است ؛ چرا که ما هم از داشتن محيطي آرام در گورستان بدمان نمي آيد و براي اين که به اين درجه از امنيت و آرامش برسيم ، يک عمر تلاش کرده ايم و رنج زنده بودن را بر خود هموار داشته ايم.
علي القول عطار عزيزمان - که البته جاش اينجا نيست و در نيشابور مدفون است :بيت گويا:بسي گفتيم و خاموشي گزيديم ز گويايي به خاموشي رسيديم ما اين سکوت و خاموشي را، به خصوص در ساعات آخر شب ، از هر چيزي بيشتر و بهتر دوست مي داريم و نمي خواهيم به هيچ قيمتي آن را از دست بدهيم.
گاه متاسفانه برخي از عزيزان زنده که مي آيند سرقبرمان تا فاتحه مان را بخوانند؛ بعضا مشاهده شده که در همان سرقبرما نيز دست از پاره اي حرف و گپ هاي دنيوي بر نداشته و براي ما اعصاب نمي گذارند.يکي راجع به رشد نمودار صادرات غيرنفتي و افزايش روند واردات صحبت مي کند و آن ديگري با عيال مربوطه اش از بالا رفتن سکه يا چيزهاي ديگر حرف به ميان مي آورد. همين چند روز پيش ، يک نفر آمده بود سر قبر يکي از ما داشت با رفيق کناري اش راجع به پيروزي چپ ميانه در انتخابات پارلماني ايتاليا و غلبه آن بر راست ميانه به رهبري برلوسکني (نخست وزير فعلي اين مملکت مافيا پرور) داد سخن سر مي داد. براساس طرح مذکور، هر روز پس از اذان صبح ، درهاي بهشت زهرا باز شده وتا زمان غروب آفتاب ، شهروندان زنده مجاز مي باشند تا براي زيارت ما به اين مکان عبرت آموز مراجعه نمايند؛ چرا که تا ساعت بين 8 الي 9 شب (حتي شب جمعه) ، درهاي اين گورستان به طور کلي بسته خواهد شد. به نظر ما از حالا در ادامه بيت معروف زير ، بيت غير معروف زيرتر را هم بد نيست روي سنگ گورها اضافه کنند:
مخصوص سنگ قبر:
اي که بر من بگذري دامن کشان
از سر اخلاص الحمدي بخوان
هر زمان هم خواندي الحمد ، اي عزيز!
لطف کن خيلي سر قبرم نمان