آنچه راجع به سارس بايد بدانيم

علائم SARS چيست ؟

علائم اصلي بيماري تب بالاي 38 درجه ، سرفه خشك ، گلودرد ، تنفس مشكل يا اختلالات تنفسي و شواهد راديوگرافيك پنوموني ميباشد ، ساير علائم نيز عبارتند از : سردرد ، درد مفاصل و ماهيچهها ، بي اشتهائي ، اختلال هوشياري ، راش و اسهال


روش درمان بيماران مبتلا به SARS چگونه است ؟

عليرغم تلاش پزشكان ، فعلا دارويي جهت درمان پيدا نشده است و تا حال آنتي بيوتيكي در اين زمينه مؤثر نبوده است ولي داروي ريباورين با يا بدون تجويز استروئيد با نتايج نامعلوم مصرف شده است. لذا براي كنترل بيماري در جامعه پيشگيري از اهميت بسزايي برخوردار است.

سرعت گسترش بيماري چگونه است ؟

SARS نسبت به آنفلونزا كمتر عفوني است دوره كمون آن 7-2 روز ( بطور متوسط 5-3 روز ) ميباشد مسافرتهاي بينالمللي ريسك گسترش سريع بيماري را افزايش ميدهد.تا حال تعداد مبتلايان به بيماري و پراكندگي جغرافيايي آن چگونه بوده است؟

تا 28 آوريل 2003 ، 5050 نفر مبتلا شده و از اين تعداد 321 نفر فوت كردهاند و تا حال اين بيماري از كشورهاي چين ، هنگ گنگ ، مالزي ، كانادا ، تايوان ، فرانسه ، آلمان ، اندونزي ، ايتاليا ، تايلند ، سنگاپور ، استراليا ، برزيل ، بلغارستان ، هندوستان ، ژاپن ، كويت ، مغولستان ، جمهوري ايرلند ، روماني ، فيليپين ، آفريقايجنوبي ، اسپانيا ، انگلستان ، ايالاتمتحده ، سوئد ، سوئيس و ويتنام گزارش شده است.

آيا SARS مي تواند نتيجه بيوتروريسم باشد؟

هيچگونه دليلي براي تأييد يا رد اين ادعا وجود ندارد.

تا چه حد بايد نگران بود ؟

بيماري علاوه براينكه ميتواند شديد باشد ميتواند در مسافرت به كشورهاي آلوده از سرعت انتشار بالايي بر خوردار باشد ولي درصد كشندگي آن پايين است ( حدود 4 % ) اين ميزان با افزايش سن و وجود بيماريهاي مزمن در فرد بالا مي رود .سفر تا چه حد ميتواند مخاطرهآميز باشد؟

WHO سفرهاي غيرضروري به مناطق آلوده ( مناطقي كه زنجيره انتقال ويروس در آنجا مشاهده شده است ) بخصوص مناطق آلوده چين و تورنتو كانادا را منع مينمايد ضمناً تمامي مسافرين بايد از علائم اصلي بيماري آگاه گردند و از تماس نزديك با افرادي كه آلوده شدهاند يا سابقه سفر اخير به نواحي آلوده را داشتهاند اجتناب نمايند و مسافراني كه دچار اين علائم شدهاند تا وقتي كه بطور كامل بررسي نگرديدهاند نبايد آن كشور را ترك كنند . اما باتوجه به كنترل بيماري و عدم مشاهده موارد جديد طي فصل سرد جاري نگراني زيادي از انتشار آن وجود ندارد

WHO چه اهدافي را دنبال مي كند ؟

1 - پيشگيري و كنترل شيوع بيماري

2 - مشخص نمودن عامل بيماري

3 - مشخص نمودن رژيم درماني مؤثر

4 - حمايت كشورهاي درگير در صورت نياز از طريق اعزام كاركنان بهداشتي

عامل بيماري چيست؟

عامل بيماري ويروسي از خانواده كروناويروسها ميباشدروش انتقال بيماري چگونه است ؟

انتقال از شخص به شخص از طريق قطرات تنفسي و ترشحات بدن فرد بيمار بوده و بيشتر در افرادي كه در بيمارستان يا در خانه با بيمار تماس نزديك داشتهاند صورت ميگيرد بنابراين در صورت مراقبت از بيمار ، زندگي با وي و يا تماس نزديك با ترشحات تنفسي ، مايعات بدن يا مدفوع بيماران ، احتمال انتقال بيماري وجود دارد.

نحوه برخورد با بيماران مبتلا به SARS چگونه است ؟

بيمار بايد از نظر تنفسي و ساير ترشحات ايزوله شود. معاينه بيماران توسط كاركنان و پزشكان بايد با ماسك و عينك و پوشش سر و دستكش صورت گيردInfection control guidance) (Hospital . دست ها قبل و بعد از تماس با فرد بيمار ميبايستي شسته شود. بيمار بايد در اتاق در بسته با فشار منفي نگهداري شده ولي پنجرهها را مي توان براي تهويه خوب باز گذاشت ( ولي اين پنجرهها نبايد به محلهاي عمومي باز شود ).

روش بر خورد در موارد تماس احتمالي چگونه است ؟

1 - دادن اطلاعات در خصوص تابلو باليني به بيمار

2 - ايزولاسيون در منزل بمدت 10 روز

3 - ويزيت حضوري يا با تلفن بطور روزانه توسط يكي از اعضاي تيم مراقبت

(Public health Care team)

4 - كنترل روزانه تب ( شايعترين علامتي كه در ابتدا ظاهر مي شود تب است )چه اقداماتي در درمان بيماران مبتلا به SARS صورت ميگيرد ؟

1 - ايزولاسيون

2 - گرفتن نمونه خلط ، خون و ادرار براي ساير علل معمول پنوموني بخصوص انواع آتيپيكال و يا مواردي كه همراه با عاملSARS ممكن است وجود داشته باشند .

3 - شمارش گلبول هاي سفيد با افتراق ، شمارش پلاكت ، تست هاي كبدي و كليوي ، الكتروليتها و سي آر پي

4 - تجويز آنتي بيوتيك براي درمان پنوموني اكتسابي آتيپيكال

5 - استفاده از نبولايزر با يك برونكوديلاتور ، فيزيوتراپي سينه ، برونكوسكوپيتعاريف تشخيصي بيماري چيست؟مورد مظنون:

هر فردي كه بعداز اول نوامبر 2002 (10 آبان 1381) باسابقه تب بالاي 38درجه وسرفه و مشكلاتتنفسي و حداقل يكي از موارد زير در فاصله 10 روز قبل از شروع علائم را داشته باشد:

- تماس نزديك يا زندگي كردن با هم، پرستاري كردن و يا تماس مستقيم با ترشحات تنفسي يا مايعات بدن بيمار مظنون

- سابقه مسافرت به منطقه آلوده

- اقامت در يك منطقه آلودهمورد محتمل:

1 - يك مورد مظنون كه در راديوگرافي ريه نماي پنوموني يا سندرم ديسترس تنفسي (RDS ) داشته باشد.

2 – يك مورد مظنون كه در اتوپسي ريه يافته هاي سندرم ديسترس تنفسي ( RDS ) بدون عامل قابل شناسايي داشته باشد.طبق آخرين دستورالعمل مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تا زمان تهيه ماسك مخصوص براي استفاده در مواجهه احتمالي با موارد بيماري ، پرسنل بهداشتي درماني ميتوانند از ماسكهاي معمولي كه در داخل آن ده تا بيست لايه گاز معمولي قرار داده شده است استفاده نمايند.