راههای نوینی برای تولید اتانول سلولزی منجر شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعه ژنومیکی اخیر دانشمندان درخصوص میکروبهای زنده در روده موریانه از وجود بالغ بر یک هزار آنزیم با قابلیت خرد کردن چوب خبر داد. کشف این دسته جدید از پروتئینهای هضم سلولوز می تواند پنجره جدیدی به سوی ظرفیت چوب خواری حشرات گشوده و روشهای ارزان قیمت و موثرتری برای تولید اتانول سلولزی ارایه کند.


به گزارش مهر، فرانسیس آرنولد از انستیتو فناوری کالیفرنیا در پاسادنا که البته حضوری در این پروژه نداشته است، گفت : بخش اصلی و مشکل در تولید اتانول سلولوزی کسب حد واسط متابولیکی از موادی نظیر چوب است اما این مشکل به وسیله موریانه ها برطرف شده است.این یافته جدید انبوهی از اطلاعات کاربردی درخصوص ژنهای موثر در فرسایش چوب در موریانه ها را ارایه کرده است. در این مطالعه که از سوی جارد لیدبتر از زیست شناسان میکروبی انستیتو فناوری کالیفرنیا صورت گرفته است موریانه های Nasutitermes از کاستاریکا جمع آوری شده و مطالعات دقیقی در خصوص آنچه که در جریان هاضمه این حشرات صورت می گیرد، انجام شد. وی و تیم همراهش دریافت بالغ بر یک هزار ژن glycohydrolases در روده این حشره وجود دارد. این پروتئینها ترکیباتی نظیر کربوهیدراتهای گیاهی همچون سلولز را خرد می کنند. اکنون دانشمندان بر آن شده اند تا از نتایج این تحقیق برای تولید اتانول به عنوان سوخت زیستی استفاده کنند