رویترز-بوستون: شرکت ردهت و ناول احتمالا با مجادلهای سنگین از طرف سیستمعاملی با پشتیبانی کوچک به نام اوبونتو در زمینه فروش سرورهای لینوکسی اپنسورس رو در رو خواهند شد.

آقای مارک شاتلورث، بنیانگذار توزیع اوبونتو، روز چهارشنبه هفته پیش اعلام کرد که شرکت سان مایکروسیستمز علاقهی خود را به عنوان شرکتی برای تایید (Certificate) سیستمعامل اوبونتو برای سازگاری با بعضی سختافزارهای این شرکت اعلام کرد. اینگونه تاییدیهها از جهات مختلفی خیلی اهمیت دارند، برای اینکه هزاران نوع برنامه لینوکسی در حال گسترش وجود دارند که با سختافزارهای خاص سازگاری ندارند و همچنین بسیاری از آنها با سختافزارهای شرکتهای بزرگ فروش سختافزار، همخوانی و سازگاری لازم را ندارند.

شرکت ردهت، بزرگترین فروشنده سرورهای لینوکسی، که در سال گذشته، طبق گزارشهای ارسالی، حدود ۵۲۳ میلیون دلار فروش داشته، در زمینه دارایی اینگونه تاییدیهها پیشتاز اینگونه سرورهاست. نرمافزار لینوکس شرکت ردهت، بسیاری از اینگونه تاییدیهها را قبلا توانسته به دست بیاورد که یکی از مهمترین عوامل افزایش فروش اینگونه سرورهاست، برای اینگه شما وقت زیادی برای سفارشی سازی نرمافزارهای خود ندارید و ردهت توانسته بیش از هزار نوع از اینگونه تاییدیهها را برای خود به ارمغان بیاورد.

خانم تری مولینی، سخنگوی سان، اعلام داشته است که به زودی، خبر تاییدیههای اوبونتو شرکت سان اعلام خواهد شد. همچنین، او اعلام کرد که اوبونتو ۸.۰۴ (هاردی هرون) که به زودی منتشر خواهد شد، دارای یکی از بهترین جاواهای موجود در توزیعهای لینوکس خواهد بود و بهترین گزینه برای میزبانی برنامههای جاوایی خواهد بود.

همچنین قابل ذکر است که آقای شاتلورث، اوبونتو را با کمک برنامهنویسانی از تمام کشورهای دنیا، گسترش میدهد که بسیاری از آنها چیزی به نام حقوق از شرکت کانونیکال دریافت نمیکنند. و درآمد آنها، بیشتر از فروش پشتیبانی به سایرین، و رفع باگها بوده است. علاوه بر آن، لازم به ذکر است که شرکتهای ناول و ردهت، محصولی با کارایی این محصول جدید مشترک اوبونتو و سان در حال حاضر در بازار برای فروش دارند.

منبع: ترجمه سیستم ایران از eWeek