دوستان فعلا نگران نباشن اين ويروس فعلا در محيط آزمايشگاهي توليد شده ولي در آينده امكان ورود به دنياي جديد رو داره . پس خوندن اين خبر خالي از لطف نيست

---------------------------------------------------------

نويسندگان ويروسهاي كامپيوتري دومين نمونه از يك كد مخرب را كه ميتواند هر دو سيستم عامل ويندوز و لينوكس را مبتلا سازد، به صورت محدود و كنترل شده منتشر كردهاند.

اين ويروس با نام Bi.a هماكنون توسط نويسندگان خود به عنوان يك نمونه، به شركت روسي توليدكننده نرمافزارهاي ضد ويروس كاسپرسكي ارايه شده است.

ويروس Bi.a به زبان برنامهنويسي اسمبلر نوشته شده و قادر است فايلهاي داراي فرمتهاي مورد استفاده در هر دو سيستم عامل ويندوز و همچنين لينوكس را آلوده كند.

كارشناسان عقيده دارند ويروس Bi.a اثبات اين ادعا است كه ميتوان كدهاي مخربي با قابليت حمله به سيستمهاي عامل متفاوت ايجاد كرد و احتمالا در آينده شاهد انتشار ويروسهاي واقعي با قابليت مبتلا كردن سيستمعاملهاي مختلف خواهيم بود.

به گفته سوا فرانتزن از مركز بينالمللي تحقيقات امنيت اينترنتي SANS احتمالا هماكنون هكرها و نويسندگان ويروسهاي كامپيوتري در حال مطالعهي ويروسهايي با قابليت جهش از يك سيستم عامل به سيستم عامل ديگر هستند و در آينده ظهور اين ويروسها ميتواند مشكلات امنيتي قابل توجهي ايجاد كند.