بومرنگ در فضا نیز باز میگردد

آیا بومرنگ پرتاب شده در فضا به پرتاب كنندهاش باز میگردد؟ یك فضانورد ژاپنی دو هفته قبل نشان داد كه اگر بومرنگ از درون یك محیط محتوی هوا ، مثل ایستگاه فضایی بینالمللی پرتاب شده باشد جواب این سؤال مثبت است و بومرنگ به سوی پرتاب كنندهاش باز خواهد گشت.
اما دانشمندان میگویند چنانچه این فضانورد بومرنگ را خارج از ایستگاه در حال گردش پرتاب میكرد نتایج كاملا متفاوتی را بدست میآورد.
عكس زیر تصویری از «تاكااو دوی»(Takao Doi) فضانورد ژاپنی را نشان میدهد كه قصد پرتاب بومرنگ كاغدی سه تیغه ای را در داخل ایستگاه فضایی بینالمللی دارد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

تاكااو كه یكی از اعضای آژانس اكتشافات هوافضای ژاپن است، این آزمایش را زمانی انجام داد كه مشغول بازدید از ایستگاه فضایی به عنوان بخشی از آخرین مأموریت شاتل فضایی ناسا (كه قرار بود چهارشنبهی گذشته به آنجا برسد) بود.
بومرنگ پس از پرتاب مانند شرایط معمول بر روی زمین رفتار كرد و به سمت فضانورد بازگشت. به نقل از یك روزنامهی ژاپنی، تاكااو هنگامی كه از فضا با همسرش چت (chat) میكرد به او گفت:"وقتی بومرنگ را پرتاب كردم دقیقا طوری در هوا پرواز كرد كه انگار از روی زمین پرتاب شده است و من كاملا شگفت زده شدم و تحت تأثیر قرار گرفتم".
«یاسوهیرو توگای»(Yasuhiro Togai) قهرمان پرتاب بومرنگ جهان این بومرنگ كاغذی را با تاكااو داده بود و از او خواسته بود تا سعی كند آن را در فضا پرتاب نماید. او همچنین نكاتی را جهت پرتاب صحیح بومرنگ به تاكااو آموزش داده بود.
به گفتهی «دیوید كاوگی»(David Caughey) كارشناس آیرودینامیك دانشگاه كورنل آمریكا، در چنین شرایطی نتیجه دقیقا همانی است كه علوم فیزیكی مرتبط با بومرنگ پیشبینی میكند. او میگوید:"من از اینكه بومرنگ در غیاب گرانش به نقطهی اولیهاش بازگشت چندان متعجب و شگفت زده نیستم". كاوگی معتقد است مسیرهای حلقهای و بازگشتی كه بومرنگها به واسطهی آنها معروف و شناخته شدهاند در نتیجهی نیروهای متغییری است كه از طرف هوایی كه درون آنها در حركتاند به قطعات و آلات منحنی وارد میشود و این اعمال نیرو مستقل از گرانش است.
برای اجسام در حال چرخش در هوا، نیروهایی كه از هوا به آنها وارد میشود متغییر است. زیرا آن بخش از بومرنگ كه در جهت حركت رو به جلوی بومرنگ در حركت است نسبت به بخشی كه در خلاف جهت حركت میكند با سرعت بیشتری در هوا به پیش میرود و این اختلاف در سرعتها باعث ایجاد نیروهای مختلف و متغیری میشود كه در نهایت به چرخش بومرنگ در یك مسیر دایرهوار منجر میشود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]