خبر مربوط به دیروز است :

سومين دوره مسابقات بينالمللي ربوكاپ آزاد ايران(IranOpen2008) عصر امروز با برتري تيمهاي ايراني در بيشتر ليگها در دانشگاه آزاد اسلامي قزوين پايان يافت.

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين رقابتها از روز پنجشنبه با حضور ٣١٢ تيم شامل ٢٨ تيم از كشورهاي آلمان، هلند، مكزيك، برزيل امارات، سوئد و چين در دو بخش اصلي و جونيور(نوجوانان) برگزار شد.

در پايان اين رقابت سه روزه، در ليگ شبيه سازي فوتبال سه بعدي، تيمهاي SEU-REDSUN از دانشگاه «ساوت ايست» چين، LITTLE GREEN BATS از دانشگاه «گرونينگن» هلند و HFUT-ENGINE از دانشگاه «هفي» چين به ترتيب اول تا سوم شدند.

در ليگ شبيه سازي فوتبال دو بعدي هم تيمهاي AUTNemesis از دانشگاه صنعتي امير كبير، BIUEWAVE ازدانشگاه شهيد چمران اهواز و HFUT-ENGINE از دانشگاه «هفي» چين در سكوي اول تا سوم ايستادند.

در ليگ شبيه سازي واقعيت تركيبي (بخش نمايش و ارائه علمي تيمها)، تيمهاي UIAI از دانشگاه اصفهان و EKO-BLENZ از دانشگاه KOBLENZ آلمان مشتركا رتبه اول را كسب كردند.

در ليگ شبيه سازي واقعيت تركيبي (بخش رقابتي) هم تيم UIAI اول شد و EKO-BLENZ در جايگاه دوم قرار گرفت.

در ليگ شبيه ساز امداد مسابقات ربوكاپ آزاد ايران نيز تيمهاي IMPOSSIBLE08 دانشگاه صنعتي شريف، MRL دانشگاه آزاد اسلامي قزوين و SBCE-SAVIOUR دانشگاه شهيد بهشتي حايز رتبههاي اول تا سوم شدند.

در ليگ شبيه ساز رباتهاي مجازي، MRL از دانشگاه آزاد اسلامي قزوين و در ليگ رباتهاي فوتباليست اندازه متوسط، ADRO از دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان رتبه اول را كسب كردند.

در ليگ رباتهاي فوتباليست اندازه كوچك، STRIVE از دانشگاه شانگهاي چين، ROBORATE از دانشگاه آزاد اسلامي تبريز و MRL دانشگاه آزاد اسلامي قزوين اول تا سوم شدند.

در ليگ رباتهاي فوتباليست انسان نما (كودك) FUMANOID دانشگاه برلين آلمان، در ليگ رباتهاي فوتباليست انسان نما (نوجوان) تيم PERSIAN GUIF از دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان و در ليگ رباتهاي خانگي، ROBOCIT دانشگاه فردوسي مشهد حائز رتبه برتر شدند.

به گزارش ايسنا، در ليگ رباتهاي امدادگر واقعي هم تيمهاي MRL دانشگاه آزاد اسلامي قزوين، تيم RESQUAKE/SOREN دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي و YRA مشترك با ROBORAZI دانشگاه آزاد اسلامي يزد و رازي كرمانشاه به ترتيب اول تا سوم شدند.

در ليگ ربات مين ياب، اتحاد از دانشگاه امام حسين (ع)، ROYAL از دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و NGO-ZRC زنجان در سكوي اول تا سوم ايستادند و ليگ نمايش آزاد جوانان هم با برتري ROBOIRMAN از دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، تيم شخصي ROBOBIT و INT.ROBO LISTENERII از پژوهشسراي استاد طاهر شهرضا خاتمه يافت.

در ليگ ربات مين ياب دستي، Gold Robo از دانشگاه آزاد تبريز اول شد، ماموت از پتروشيمي جم دوم شد و Microsense از دانشگاه آزاد تهران جنوب در سكوي سوم ايستاد.

ماموت در رقابت فني اين ليگ هم اول شد.

در ليگ فوتبال دانشآموزي يك به يك، پاسارگاد از دبيرستان شهيد اژهاي اصفهان، تيم پژوهش سراي رباتيك مشهد و ROBOXIN از دبيرستان شهيد بهشتي اهواز حائز رتبههاي اول تا سوم شدند و در ليگ فوتبال دانشآموزي دو به دو، MRL-FSPADANA اول شد و HELLI2 و HELLI1 از دبيرستان علامه حلي تهران دوم و سوم شدند.

در ليگ ربات امدادگر دانشآموزي هم تيم «جي» از دبيرستان شهيد اژهاي اصفهان اول شد، PARMIDA-R2 از دبيرستان فرزانگان اصفهان دوم شد و تيم آزاد A در جايگاه سوم ايستاد. در ليگ رباتهاي امدادگر واقعي(در بخش بهترين مانور) هم، ROBORAZI از دانشگاه رازي كرمانشاه اول شد و رقابت فني اين ليگ هم با برتري MRL از دانشگاه آزاد اسلامي قزوين پايان يافت.