شرکت Adobe Systems به بنیاد غیرانتفاعی لینوکس که هدف آن کمک به گسترش سیستمعامل آزاد لینوکس است پیوست.
این بنیاد سال گذشته پس از ادغام Open Source Development Labs و Free Standards Group.شامل شرکتهای HP ، IBM ، گوگل و نوکیا تأسیس شد.

Jim Zemlin مدیر اجرائی بنیاد لینوکس در این باره گفت: «تصمیم ادوبی برای پیوستن به بنیاد لینوکس نتیجه طبیعی گرایشات و التزامات این شرکت به استانداردهای آزاد و اوپنسورس بوده و نمایانگر رهبری و دوراندیشی این شرکت در صنعت نرمافزار میباشد.»

«پیوستن ادوبی به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم اهداف خود را با انضمام نرمافزارهای متنوعتر به لینوکس و تأکید بیشتر بر وب2 با کیفیت بهتری گسترش دهیم.»

این خبر همراه با اعلام آماده بودن نسخه آلفا از نرمافزار Adobe Air برای برنامههای غنیتر وب بر روی لینوکس منتشر شد.