بسم الله الرحمن الرحیم

شخصیت سلمان شخصیتی است که نمی توان آنرا درقالب یک کتاب هر چند جامع بیان کرد. شاید همین یک جمله در کل بتواند این اولی الله (سلمان فارسی=سلمان محمدی) راتعریف کرد:

علم سلمان فارسی به حدی بود که تمام دنیا در نظر سلمان چون ریگی کوچک محسوب می شد.

دراین کتاب به تمام زوایای زندگی سلمان فارسی پرداخته شده است که حتما توصیه می شود آنرا دانلود و مطالعه نمایید تا شناختی صحیح ازسلمان فارسی وزندگی پربارش (حدودا ۳۰۰ سال زیسته است)پيدا کنيد، ونيز داستانهایی جالبی درمورد سلمان فارسی در این کتاب موجود است و صد البته که اين پاسخ محکمی به آنها که سلمان را نفی می کنند و نسبت های مغرضانه و ناروایی به افتخار ایرانیان وارد می نمایند ، مي دهد.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]