اعزام تيم دانشگاه صنعتي شريف به مسابقات جهاني برنامه نويسي در کانادا

مسابقات جهاني برنامه نويسي دانشجويان (A.C.M) ششم تا 10 آوريل در کانادا برگزار مي شود که تيم سه نفره دانشگاه صنعتي شريف نيز از منطقه غرب آسيا در اين مسابقات حضور خواهد داشت.
به گزارش مهر، سي و دومين مسابقه جهاني برنامهنويسي دانشجويي acm از 6 تا 10 آوريل در کالگري کانادا برگزار ميشود و تيم دانشگاه صنعتي شريف که در مسابقه منطقهاي غرب آسيا به مقام اول دست يافت، براي شرکت در اين مسابقات به کانادا اعزام خواهد شد.

نيما احمديپور، مهدي صفرنژاد و وحيد لياقت اعضاي تيم دانشگاه صنعتي شريف را تشکيل مي دهند.

در اين مسابقات دانشجويان شرکت کننده در قالب گروه ها و تيم هاي سه نفري و با حضور يک سرپرست به رقابت مي پردازند.

در اين رقابت دانشجويان بايد با استفاده از يک دستگاه کامپيوتر به حل مسئله هايي دشوار مي پردازند. دانشجوياني که بتوانند اين مسائل را در حداقل زمان حل کنند به عنوان برنده مسابقه معرفي مي شوند.

حداکثر زمان براي حل مسائل 5 ساعت در نظر گرفته شده است. مسائل به زبان انگليسي ارائه مي شود. به ازاي هر سوالي که توسط دانشجويان پاسخ داده شود بادکنکي به رنگ مشخص دريافت مي کند.

محيط برگزاري مسابقات نرم افزار PC2 است که در محيط شبکه هاي اختصاصي مسابقات، ارتباط بين کليه تيمها، داوران و مسئولان برگزاري مسابقات و تابلوهاي نمايش نتايج ارتباط برقرار مي کند.

اين نرم افزار استاندارد مسابقات جهاني است و تيم هاي شرکت کننده در مسابقه جهاني نيز در چنين محيطي به رقابت مي پردازند.

کامپايلرهاي مورد استفاده دانشجويان Visual C++ 6.0 with SP6 و Java J2SE-1.4.2 SDK و eclips 3.0.1 و Borland Delphi7 خواهد بود.