دنياهاي دوردستجزئیاتی حیرت انگیز! این تصویر یک شبیه سازی کامپیوتری از خوشه های کهکشانی در دور دست های گیتی است. کهکشان بیضوی غول پیکری بر مرکز تصویر حکمفرماست و اطرافش با ازدحامی از کهکشان های هم نوع پوشیده شده است. دیگر کهکشان های دور دست که در پشت بیضوی ها قرار دارند به شکل کثیری از کمان های متحد المرکز دیده می شوند که دلیل اینگونه نمایان شدن لنزهای گرانشی هستند که به سبب حکمفرمایی ماده تاریک تشکیل می شوند.
عکس از NASA, ACS Team, Rychard Bouwens

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]