شهر زادار یا زارا با قدمتی نزدیک به 3000 سال، پنجمین شهر بزرگ کرواسی است که برای جذب گردشگر از روش عجیبی استفاده کرده و آن هم ارگ دریایی است.
این سازه عجیب که توسط آرشیتکتی به نام نیکلا باسیچ ساخته شده است ساختار سادهای دارد. امواج آب دریا، هوای داخل 35 لولهای که در زیر پلکانی مرمری قرار دارند را فشرده کرده و مانند یک ارگ واقعی عمل میکنند


صداي اين امواج بسته به شدت و سرعت و بزرگي آن نتهاي متفاوتي را ايجاد ميکند.


بازديد و شنيدن صداي اين ارگ دريايي از آوريل 2005 براي عموم ممکن شده است.

افراد زیادی در کنار این ساحل مینشینند و به صدای طبیعت گوش میدهند.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]