گرچه اغلب افراد تصویری هولناک از کوسه ها در ذهن دارند ، این جانواران می توانند در پیش بینی طوفان کمک موثری برای انسان به شمار روند.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، پژوهشگران دانشگاه آبردین در انگلیس با بررسی رفتارهای این جانور دریایی مشاهد کردند آنها به کوچکترین تغییرات در فشار هوای اطراف خود واکنش نشان می دهند و به سمت آب های عمیق تر حرکت می کنند.
حساسیت کوسه ها به شرایط جوی نخستین بار در سال ۲۰۰۱ و در زمان وقوع طوفان گابریل در فلوریدا مشاهده شد. در آن زمان کوسه های نوجوان از سواحل کم عمق این ناحیه به سمت بخش های عمیق تر تغییر مکان دادند.
محققان دانشگاه آبردین با بررسی بیشتر این رفتار کوسه ها دریافتند که گوش درونی آنها بسیار به گوش درونی انسان شباهت دارد.
این پژوهشگران در تشبیه این واکنش کوسه ها به تغییر فشاری اشاره کردند که انسان ها در زمان سفرهای هوایی ان را در گوش خود تجربه می کنند.
در این ناحیه از گوش انسان و کوسه اعصابی وجود دارد که تغییر فشار را به عنوان نوعی علامت هشدار دهنده به مغز مخابره می کند.