1.همیشه زن قانون می سازد

الف) این قوانین بدون آگاهی و خبر قبلی، تغییر می کنند.
ب) هیچ مردی قادر نیست همه ی این قوانین را بداند. و تقریباً همه ی زن ها با این علم به دنیا می آیند.
ج) اگر زن شک کند که مرد چیزی از این قوانین را میداند، احتمالاً تعدادی یا تمام این قوانین را سریعاً تغییر میدهد.

2.زن هیچگاه اشتباه نمی کند

الف) اگر زنی اشتباه کند، فقط به خاطر سوء تفاهمی است که نتیجه مستقیم حرف یا عمل مرد است.
ب) اگر مورد الف اتفاق بیفتد، مرد باید سریعاً به خاطر به وجود آوردن این سوء تفاهم عذرخواهی کند.

3.زن در هر زمان می تواند نظر خود را تغییر دهد

الف)مرد هیچ زمان نمی تواند نظر خود را تغییر دهد مگر با گرفتن رضایتنامه کتبی از زن.

4.زن حق دارد هر زمان که خواست عصبانی یا ناراحت شود

الف) مرد باید همیشه آرامش خود را حفظ کند، مگر اینکه زن از او بخواهد عصبانی یا ناراحت شود.
ب) زن نباید تحت هیچ شرایطی اجازه دهد مرد بفهمد زن می خواهد او ناراحت یا عصبانی باشد یا خیر.

5.هرگونه تلاش از سوی مرد برای تغییر دادن این قوانین منجر به آسیب های جدی جسمانی می شود.

کامپیوترها زن هستند به 5 دلیل

1. هیچکس جز خالقشان از منطق درونشان سر در نمی آورد.

2.حتی کوچکترین اشتباه شما را هم در حافظه ی خود ذخیره می کند تا در آینده از آن استفاده کند.

3. فقط خودشان زبان خودشان را می فهمند.

4.پیغام "دستور یا کد فایل اشتباه است" به همان اندازه "اگر نمی دونی چرا از دستت عصبانیم، پس بهت نمی گم!" اطلاعات به ما می دهد.

5.اگر پایبند یکی از آنها شوی باید هرچه پول دارید برای آنها لوازم جانبی بخرید.


کامپیوترها مرد هستند به 3 دلیل


1.برای جلب توجهشان، باید كليد روشنشان را بزنید.

2.بااینکه کارشان حل کردن مشکلات است، بیشتر وقتها خودشان مشکل اصلی می شوند.

3.به محض پایبند شدن به یکی از آنها ، متوجه می شوی که اگر کمی صبر می کردی یکی بهترش گیرتان می آمد.