حل معادله ای پس از 140 سال در خستگی ناشی از یک کنفرانس! یک استاد انگلیسی که از شرکت در یک اجلاس کسل کننده خسته بود ناگهان توانست معمای معادله شگفت انگیزی را که ریاضیدانان تمام دنیا به مدت 140 سال در تلاش برای حل آن بودند حل کند.


Darren Crowdy استاد ۳۴ ساله ریاضیات کاربردی دانشگاه ایمپریال کالج لندن

پروفسور "دارن کراودی" رئیس دپارتمان ریاضی دانشگاه کالج لندن که در یک کنفرانس کسل کننده در پاریس شرکت کرده بود، ناگهان توانست معادله معروف "شوارتز- کریستوفل" را حل کند. این ریاضیدان انگلیسی که از نشستن در سالن کنفرانس خسته شده بود برای استراحت از سالن خارج شده و ناگهان احساس کرد که فرمول حل معادله را فهمیده است.بنا بر معادله تبدیل Schwarz-Christoffel می توان معادلات خاصی از لاپلاس را ساده تر حل نمود.

وی در این خصوص توضیح داد: "من از جای خود بلند شدم و از سالن بیرون رفتم. این بسیار شگفت انگیز بود چرا که راه حل معادله "شوارتز- کریستوفل" به ذهنم رسیده بود و من با هیجان آن را حل کردم." براساس گزارش روزنامه تایمز، معادله "شوارتز- کریستوفل" در سال 1860 با هدف کمک به طراحان، معماران و مهندسان در محاسبه میزان استحکام ساختمانهایی که می خواستند بسازند، ارائه شد.

در حقیقت با کمک این معادله می تواند صدها هواپیما، ساختمان و پل را ساخت، اما این در این معادله محدودیتهایی وجود دارد. به طوری که وقتی پروژه ای اشکال نامنظم را نشان می دهد و یا از مجموع مواد مختلف ساخته می شود از این معادله نمی توان استفاده کرد. "دارن کراودی" که به خاطر خستگی از کنفرانس ناگهان توانست معمای این معادله را حل کند، دریافت که با فرمول دیگری که 20 سال پس از معادله "شوارتز- کریستوفل" اختراع شد، می توان این معادله را حل کرد.

shalamshoorba.blogfa.com/