يك كارشناس مديريت و برنامه ريزي معتقد است: بررسي جامعه جهاني كار نشان ميدهد زمان كار مفيد كارمندان در دستگاههاي دولتي فقط 22 دقيقه است.

دكتر اسماعيل محمدي درگفتگو با خبرنگار مهر گفت : در حالي بر اساس اعلام جامعه جهاني كار در ايران زمان كار مفيد پرسنل فقط 22 دقيقه است كه در آلمان اين ميزان 7 ساعت و 20 دقيقه و در ژاپن در حدود 8 ساعت است .

وي تصريح كرد : اغلب كارمندان دستگاههاي مختلف كشور تعصب كاري ندارند و بيشتر ساعت كاري آنان غير مفيد است و اين در حالي است كه نظارت خاصي نيز بر مدت زمان كار مفيد افراد در ادارت و دستگاهها اعمال نمي شود .

محمدي همچنين گفت : اغلب كاركنان در كشور ما در مشاغلي فعاليت مي كنند كه مورد علاقه و انتخاب آنان نيست و به اجبار و فقط به منظور كسب درآمد و گذران زندگي مشغول به كار شده اند. لذا ، اين امر باعث شده تا ميل و رغبت چنداني براي تلاش در كار نداشته باشند.

اين استاد دانشگاه تهران ، عدم تشويق و همچنين عدم نظارت بر نحوه فعاليت كارمندان را يكي از عوامل كاهش زمان كار مفيد در ادارت و دستگاهها عنوان كرد و افزود: در كشور ما توجه چنداني به جلب رضايت كارمندان نمي شود و همين امر باعث مي شود تا كارمند نيز تمايلي براي جلب رضايتمندي ارباب رجوع نداشته باشد.

وي تامين مادي كاركنان را تضميني در جهت كاهش تخلفات در دستگاه ها و سازمان هاي دولتي دانست و افزود: به طور حتم جلب رضايت كاركنان و رفع مشكلات مادي آنان در كاهش تخلفات به خصوص رشوه در سازمان ها بسيار تاثير گذار است و دولت بايد از اين طريق سعي در كاهش تخلفات و بالا رفتن كارايي كارمندان داشته باشد.