آلبرت انیشتین و اسحاق نیوتن علائمی از اختلالات روانی را از خود نشان داده اند كه این امر ممكن است دلیل نبوغ بالای آنها را مشخص سازد.

به گزارش روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن، مایكل فیتزجرالد استاد كالج روانشناسی تیرینیتی دوبلین ایرلند با بیان این فرضیه خاطر نشان كرد: خصوصیات مرتبط با اختلالات طیفی اوتیسم همچون سندرم "آسپرگر"، با ویژگی های در ارتباط با نبوغ خلاق تشابه دارد.

وی كه نویسنده كتاب "ژن های هوشمند: چگونه استعدادهای آسپرگر جهان را دگرگون ساخت" در حالی كه در اجلاس روانپزشكی آكادمیك رویال كالج سخن می گفت، افزود: علم روانپزشكی اكنون تنها بر جنبه های منفی انواع متفاوت بیماری های روانی تمركز یافته است، اما من می خواهم نشان دهم كه این اختلالات از ابعاد مثبتی نیز برخوردارند.

اوتیسم یا درخودماندگی یك بیماری روانی است كه از ارتباط افراد با دنیای خارج جلوگیری می كند. به نظر می رسد قربانیان در دنیای خود به سر می برند و تاكنون پزشكان نتوانسته اند آنها را درك كنند.

طبق آمار، از هر 10 هزار كودك، بین 2 تا 4 نفر اوتیسمی متولد می شوند. اغلب اوقات قربانیان توانایی صحبت كردن، خواندن یا نوشتن ندارند.