جانورشناسان مركز حیات وحش دریایی «بلكپول» انگلستان از صید اختاپوسی ۶ پا در آبهای دریای ایرلند در سواحل ولز متعجب شدهاند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، به گفته محققین این اختاپوس بر اثر یك نارسایی مادرزادی متولد شده است. داشتن ۶ پا در میان اختاپوسها معمولاً ناشی از صدماتی است كه در طول حیات به آنها وارد شده و باعث قطع اندام آنها میشود.
«كری داكهاوس» در این مورد گفت: «با آكواریومهای زیادی در سراسر جهان از طریق اینترنت تماس گرفتهایم اما هیچكدام از آنها با چنین موردی روبرو نشده بودند.»
این در حالی است كه خصوصیت عجیب این اختاپوس تا چند روز پیش و زمانی كه این نرم تن ۶ پا، خود را به شیشه آكواریوم چسبانده بود، كشف نشده بود.
به نوشته روزنامه تایمز این اختاپوس عجیب به زودی در نمایشگاهی از اختاپوسها با نام Suckers به نمایش در خواهد آمد.