هيپرآلدوسترونيسم

Hyperaldosteronism


شرح بيماري
هيپرآلدوسترونيسم يك بيماري غدد درونريز كه در اثر توليد بيش از حد آلدوسترون (يك نوع هورمون كه توسط غدد فوقكليوي ساخته ميشود) ايجاد ميشود. آلدوسترون اضافي باعث ميشود كليهها سديم و آب بيشتري جذب كنند و پتاسيم بيشتر از حد عادي از بدن دفع شود. اين بيماري ناشي از اختلال در غدد فوقكليوي است كه به قسمت بالايي كليهها چسبيدهاند. آلدوسترونيسم هم در مردان و هم در زنان رخ ميدهد و بين سنين 50-30 سالگي شايعتر است.
علايم شايع
خستگي و ضعف
گاهي فلج موقتي
احساس مور مور شدن در ساعد، بازو، ساق، ران، پا، و دستها و پاها.
تكرر ادرار، خصوصاً در شب
تشنگي
گرفتگيهاي شديد عضلاني
اختلالات بينايي
موارد زير با بررسيهاي تشخيصي آشكار ميشوند:
كاهش سطح پتاسيم خون
افزايش سطح سديم خون
افزيش فشار خون
علل
افزايش ترشح آلدوسترون در اثر يكي از بيماريهاي زير:
وجود تومور در غده فوقكليوي
افزيش فشار خون يا بيماري كليوي، كه باعث توليد بيش از حد هورموني به نام رنين از كليه ميشود. هورمون در كنترل سطح آلدوسترون خون نقش دارد.
عوامل تشديد كننده بيماري
رژيم غذايي حاوي مقادير زيادي شيرين بيان سياهرنگ
بيماري كليوي
نارسايي احتقاني قلب
سيروز كبدي
مصرف داروهاي تنظيم خانواده
مصرف داروهاي ديورتيك (ادرارآور) كه باعث دفع پتاسيم ميشوند.
حاملگي
پيشگيري
اگر شما دچار بيماري كليوي هستيد يا فشار خونتان بالا است، تحتنظر پزشك خود باشيد، و برنامه درماني خود را به دقت رعايت كنيد حتي اگر هيچ علامتي نداريد.
عواقب مورد انتظار
اگر اين اختلال توسط يك تومور غده فوقكليوي ايجاد شده باشد، معمولاً با جراحي قابل معالجه است. اگر به علت بيماري كليوي يا بالابودن فشار خون رخ داده باشد، درمان دارويي براي اين اختلالات، علايم آلدوسترونيسم را كنترل خواهد نمود.
عوارض احتمالي
نارسايي احتقاني قلب
آترواسكلروز
نارسايي كليه
درمان
اصول كلي
بررسيهاي تشخيصي ممكن است شامل آزمايش خون و اندازهگيري الكتروليتها، و نيز سيتي اسكن يا ام. آر. آي از كليهها و غدد فوقكليوي باشند.
درمان معمولاً شامل دارو و رژيم غذايي با محدوديت نمك است.
وزن خود را روزانه ثبت كنيد. در صورت افزايش وزن به ميزان 5/1 كيلوگرم يا بيشتر در عرض 24 ساعت، پزشك خود را مطالعه سازيد.
جراحي براي درآوردن غده فوقكليوي در بعضي از بيماران
هميشه يك دستبند يا گردن آويز كه نشاندهنده بيماري شما و داروهاي مصرفي باشد به همراه داشته باشيد.
داروها
اسپيرونولاكتون براي كاهش اثر آلدوسترون. اين دارو ممكن است باعث بزرگ شدن پستان و ناتواني جنسي در مردان شود. ساير انتخابهاي دارويي عبارتند از آميلورايد و تريامترن
امكان دارد داروهاي فشار خون تجويز شوند.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
اگر ضرورتي به عمل جراحي نباشد. محدوديتي براي آن وجود ندارد. اما اگر عمل جراحي انجام شود، فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي عادي خود را تدريجاً از سر گيريد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي داراي سديم كم و پتاسيم زياد مصرف كنيد. غذاهاي غني از پتاسيم عبارتند از زردآلو و هلوي خشك شده، كشمش، مركبات، عدس و غلات سبوسدار. از شيرين بيان سياهرنگ پرهيز كنيد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم آلدوسترونيسم را داريد.
اگر دچار علايم جديد و غير قابل توجيه شدهايد. داروهاي مورد استفاده در دهان ممكن است عوارض جانبي به همراه داشته باشند.