بيماري هوچكين

Hodgkins disease


شرح بيماري
بيماري هوچكين عبارت است از سرطاني شدن قسمت مركزي گرههاي لنفاوي. اين بيماري در واقع يك نوع لنفوم است. اين بيماري، لنفوسيتها (نوعي گلبول سفيد)، گرههاي لنفاوي (گرههايي كه عفونت را كنترل و مواد ايمنيزا براي بدن درست ميكنند) و طحال (در واقع يك گره لنفاوي بزرگ است) را درگير ميسازد. بيماري هوجكين ميتواند در هر سني رخ دهد، اما در بزرگسالان جوان و نيز افراد مسن شايعتر است. اين بيماري در كودكان زير 10 سال نادر است.
علايم شايع
خارش در تمام بدن
گرههاي لنفاوي متورم، بدون درد به هنگام لمس، با قوام لاستيكي و بدون چسبندگي به يكديگر هستند. اين گرههاي بزرگ شده در هر كجاي بدن ميتوانند باشند اما در زير بغل يا كشاله ران بيشتر ديده ميشوند.
تب و عرق ريزش شبانه بهطور متناوب
كاهش وزن
زردي چشمها و پوست
احساس كسالت
كمخوني
خونريزي گوارشي
علل
ناشناخته است، اما تحقيقات نشان دهنده آن هستند كه يك عفونت ويروسي ممكن است دخيل باشد.
عوامل تشديد كننده بيماري
نقص ايمني (اكتسابي يا ارثي)
پيشگيري
راه خاصي براي پيشگيري از آن وجود ندارد.
عواقب مورد انتظار
اگر زورد تشخيص داده و درمان شود، معمولاً با اشعه درماني و داروهاي ضد سرطان قابل معالجه است. با درمان، ميزان بقاي 10 ساله 80% است. پتانسيل بهبودي برحسب نوع سلولهايي كه در نمونهبرداري از گره لنفاوي ديده ميشوند متغير است.
عوارض احتمالي
گسترش سرطان به ساير نقاط بدن
ناباروري در مردان در اثر درمان
بيماريهاي قلب يا ريه، كمخوني، كمكاري تيروييد، و عفونتها
درمان
اصول كلي
بررسيهاي تشخيصي ممكن است شامل آزمايش خون و مغز استخوان، لنفانژيوگرام (روشي تشخيصي كه با تزيق ماده حاجب به درون مجاري لنفاوي و عكسبرداري با اشعه ايكس دستگاه لنفاوي بررسي ميشود)، نمونهبرداري از گرههاي لنفاوي، سيتي اسكن قفسه سينه و شكم، و عكسبرداري از قفسه سينه
سعي كنيد در مورد درمان بيماري و شانس معالجه خود مثبت بيانديشيد. داشتن ديدگاه ذهني خوب و مثبت كمك بسيار مهمي در بهبود بيماري است.
درمان ممكن است به طريق زير انجام گيرد: تنها اشعه درماني (استفاده از امواج پرانرژي [ توليد شده توسط دستگاههاي اشعه ايكس مخصوص، دستگاههاي كبالت و ساير دستگاهها ] براي درمان بعضي از انواع سرطان)، شيمي درماني (درمان سرطان با تزريق داروهايي كه سلولهاي سرطاني را بدون آسيب رساندن به بافت سالم از بين ميبرند)، يا تركيب اين دو روش
بهداشت مناسب و دهان در جلوگيري از بروز زخمهاي دهاني به هنگام شيميدرماني مؤثر است.
مرداني كه تحت درمان قرار ميگيرند ممكن است تمايل داشته باشند كه اسپرم خود را ذخيره كنند تا اگر نابارور شوند بتوانند با روشهاي كمكي بچهدار شوند.
داروها
داروهاي ضد سرطان. داروها ممكن است باعث اثرات جانبي يا واكنشهاي نامطلوب در بعضي از بيماران شوند. علايم جديد ممكن است به علت دارو، خود بيماري اصلي، يا بروز يك بيماري جديد پديد آيند. اثرات جانبي ناشي از دارو معمولاً با سازگار شدن بدن با آن يا قطع دارو ناپديد ميشوند.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
تا حدي كه قدرتتان اجازه ميدهد فعال بمانيد.
رژيم غذايي
رژيم خاصي توصيه نميشود.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم بيماري هوجكين را داريد.
اگر يكي از موارد زير به هنگام درمان رخ دهد: ـ تب ـ علايم عفونت (قرمزي، تورم، درد خود به خودي يا به هنگام لمس) در هر كجاي بدن ـ تورم پا و ساق پا ـ ناراحتي به هنگام ادرار كردن يا كاهش ميزان ادرار در روز
اگر احساس ميكنيد كه دارو باعث بروز علايمي شده است.